Zomercyclus Etty Hillesum – Er is een soort wonder met mij gebeurd

Deze zomer verzorgt het KCS net als verleden jaar een cyclus rond Etty Hillesum (1914-1943). Vorig jaar lazen we een bloemlezing van haar dagboeken en brieven uit het boekje Dat onverwoestbare in mij. Dit jaar zullen we ons laten leiden door de onlangs uitgebrachte (en zeer goed ontvangen) biografie Etty Hillesum, het verhaal van haar leven van Judith Koelemeijer.

 

Etty Hillesum was een joodse, jonge en vrijgevochten vrouw die 26 jaar is wanneer  de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Via haar dagboeken wilde ze meer zicht krijgen op zichzelf, maar ook bijdragen aan een betere wereld. Ondanks al haar innerlijke worstelingen geloofde ze er steeds meer in dat ze schrijven kon en dat ze de wereld iets te vertellen had. Dit gaat samen met een proces van intense persoonlijke groei, geïnspireerd door haar therapeut en grote liefde Julius Spier.

Als er één woord was dat het afgelopen jaar zou kenschetsen, noteerde ze, dan zou dat ‘bewustwording’ zijn.  Vanaf 3 februari, toen ze schuchter aan de bel trok in de Courbetstraat en een ‘griezelige kerel met een antenne op zijn hoofd’ naar haar handen keek, had ze een proces van grote bewustwording ondergaan, waardoor ze de beschikking had gekregen over onvermoede, diepere krachten in zichzelf  (Judith Koelemeijer, Etty Hillesum, het verhaal van haar leven, blz. 138).

In 1942 maakt Etty de keuze vrijwillig naar kamp Westerbork te gaan. Judith Koelemeijer schrijft:

 

Etty sloot haar ogen niet voor de verdorvenheid en het lijden. Maar anders dan veel anderen, weigerde ze te aanvaarden dat dat de enige werkelijkheid was. Zelfs in de onvrijheid en barbaarsheid van het kamp had de mens een keuze. De keuze om de schoonheid te blijven zien van een heideveld met bloeiende, gele lupines. De keuze om met een aardig gebaar of woord het lijden van een ander te verlichten (…).

De gedachten waren vrij, altijd. Die kon niemand van je afpakken (blz. 332-333).

 

Tijdens deze 2-daagse in augustus lezen we een aantal passages uit de biografie van Judith Koelemeijer, aangevuld met teksten uit de dagboeken en brieven van Etty zelf. We laten ons inspireren door het diepgaande innerlijke proces dat Etty doormaakte en de keuzes die ze van daaruit maakte. Keuzes voor het leven vanuit liefde. Zelfs, of misschien juist, te midden van heel veel lijden.

We gebruiken hierbij verschillende methodes van meditatief lezen. We wisselen uit wat ons tijdens het lezen het meest raakt en gaan hierover in gesprek met elkaar.

Voor kopieën van de gekozen teksten wordt gezorgd.

 

Dagen: Twee middagen (13.00 – 16.30 uur)

Data: Maandag 21 augustus en woensdag 23 augustus

Kosten: 22 euro

Begeleiding: Dinette Kooiman en Karin de Jonge

 

Karin de Jonge is pedagoge, freelance schrijfster en lichaamsgerichte therapeute.