Yoga op een stoel

Geef je niet over aan verdriet en kwel jezelf niet met gepieker. Blijdschap doet een mens leven, en een vrolijk mens leeft lang. (Sir. 30,21-22)

 

Deze oude Bijbelse wijsheid van Jezus Sirach is een oproep tot lichter leven. Niet in een lichtzinnige, oppervlakkige betekenis, maar wel in de oorspronkelijke betekenis. Het is een appèl om te leven vanuit de bron van licht die onze oorsprong is.

 

Hoe kunnen we dat licht in onszelf opdelven waardoor ons bestaan aan vreugde en rijkdom wint? Vaak leven we in ons hoofd, denkend aan alles wat nog moet gebeuren, aan wat voorbij is of wat we niet meer kunnen. Dat belemmert ons om in het heden te zijn, in het hier en nu en bij alle rijkdom en diepte van de mensen en de dingen om ons heen.

Met aandacht en in volheid leven vraagt om de zintuigen volledig te gebruiken. Het vraagt dat we met aandacht bij ons lichaam zijn of, wellicht beter, dat we aandachtig ons lichaam zijn.

 

Op deze drie vrijdagen proberen we de letterlijke en de figuurlijke lichtheid van het bestaan te versterken door middel van yoga-, meditatie- en ontspanningsoefeningen. Iedereen is hierbij welkom, ook degenen die geen ervaring hebben met yoga of op enigerlei wijze lichamelijke beperkingen ervaren. We voeren immers alle oefeningen zittend op een stoel uit. Gemakkelijk zittende kleding helpt om de oefeningen soepel uit te voeren en om vrij- en voluit te ademen.

 

Yoga beoogt het zoeken naar evenwicht met het in acht nemen van eigen grenzen en het ontdekken van eigen mogelijkheden. Hopelijk helpt het om licht en vreugde, verscholen in ieder mensenhart, in onszelf op te delven. In meerdere opzichten kan dit bijdragen aan een lichter leven.

 

Dagen: Drie vrijdagen (10.30–13.00 uur)
Data: 21 feb – 7 mrt – 21 mrt
Kosten: 30 euro
Begeleiding: Wil van der Heijden