De Wolk van niet-weten

De Wolk van niet-weten                                                

Voorbij het weten Licht ervaren                                  

 

Vanuit een verlangen om tot meer innerlijke rust en vrede te komen zoeken steeds meer mensen  naar verdieping in de vorm van mindfulness,  meditatie, yoga. Soms gaat dat verlangen nog verder  en is het erop gericht om iets van het goddelijke in het eigen leven te ervaren of zelfs om een innerlijke relatie met God te kunnen beleven.

Behalve inkeer en oefening  zijn teksten uit verschillende religieuze tradities hierbij  belangrijke inspiratiebronnen en richtingwijzers. Zij kunnen soms verrassend nieuw  hun zeggingskracht tonen, als wij ze langzaam tot ons nemen zodat ze tot spreken kunnen komen.

Zo kan wellicht ook het Engelse mystieke werkje De Wolk van niet-weten, van eind veertiende eeuw, weer tot leven gebracht worden en er blijk van geven actueel te zijn. Misschien juist omdat het geschriftje tot stand kwam in een zeer bewogen en spannende tijd, die op een aantal  punten vergelijkbaar was met de onze.

Onverklaarbare ziektes, oorlogen en machtsconflicten in kerk en samenleving leidden in het Engeland van toen tot chaotische toestanden. Dit daagde ontredderde en wanhopige  mensen uit om te reflecteren en naar binnen te keren, daarbij puttend uit de meest heldere  bronnen van de Engelse spirituele traditie.

 

De anonieme schrijver van De Wolk blijkt niet alleen die spirituele bronnen goed te kennen, maar  ook persoonlijk te hebben ervaren waar het ten diepste om gaat: een innerlijke en liefdevolle  relatie met God te beleven. Daar getuigt hij van en hij legt een grote gedrevenheid aan de dag om er anderen deelgenoot van te maken.  In korte hoofdstukjes  geschreven in een praktische en nuchtere schrijfstijl –  maar niet zonder humor-  weet de auteur de lezer binnen te leiden in zijn eigen ziel, waar hij valkuilen en obstakels tegenkomt die  herkenbaar zijn.

 

De boodschap van De wolk is dat een zoektocht die de innerlijke relatie met God beoogt een kennen en ervaren teweeg kan brengen als van een Licht, een Licht dat verstand en kennis te boven gaat.

Dit Licht is een weten ‘om niet’.  Ook een Licht dat altijd omsluierd is door een ‘wolk’ van niet-weten, want geen mens kent God en weet wie hij/zij is. Van dat niet weten is de schrijver zich zeer bewust. Herhaalde malen drukt hij dit uit in woorden als:

Hoe moet ik over God zelf denken, en over wat hij is?

En dan kan ik je enkel maar antwoorden:  Ik weet het niet…

Daarom schuif ik alles wat ik kan denken terzijde,

en kies voor mijn liefde datgene wat mijn denken te boven gaat. Waarom?

Omdat Hij wel bemind kan worden, maar niet bedacht.

 

We gaan in deze cyclus stukjes tekst samen lezen en proberen te proeven waar ze onze eigen ziel beroeren. Door elkaar te vertellen wat ons geraakt heeft, en ook door met elkaar te delen wat ver van ons af staat en niet verstaan kan worden, hopen  we onszelf en elkaar te verrijken en zo nieuw voedsel voor onze ziel te ontvangen.

 

Dagen                Vijf woensdagen (13.30 – 16.00 uur)

Data                   4 okt – 18 okt – 1 nov – 15 nov – 29 nov

Kosten                  50 euro

Begeleiding        Wil Simis-Goddijn en Riet Spierings