Wijsheid van Kierkegaard

Er verschijnen de laatste tijd weer veel vertalingen van de werken van de Deense filosoof en theoloog Søren Kierkegaard (1813–1855). Hij leefde meer dan anderhalve eeuw geleden, maar nog steeds spreekt hij ons aan. Het is wonderbaarlijk hoe hij het raadsel van het leven nader probeert te verklaren en op te lossen, zoekend naar een verbinding tussen zijn eigen menselijke ervaringen en de religieuze wortels die hij vanuit zijn opvoeding aangereikt krijgt. Op dat grensvlak van psychologie en religie begeeft hij zich. Hij onderzoekt, verhaalt, verklaart op een zodanige manier dat de lezer gedwongen wordt de opgeworpen vragen zelf te beantwoorden. Ieder mens is uniek en ieder mens zal zijn eigen antwoorden hebben. Kierkegaard geeft de denkrichting aan, maar laat het antwoord over aan de lezer.

 

Er zijn veel parallellen te trekken met onze eigen tijd: de idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap kwamen in Kierkegaards tijd onder spanning te staan en ook nu staat de menselijkheid onder druk. Afgunst en wantrouwen, het ontlopen van echte betrokkenheid hebben een concurrentiesamenleving voortgebracht, die ons in een diepe economische crisis heeft gestort. Hoe mens te blijven in een wereld die slechts oog heeft voor de buitenkant en materieel gewin vooropstelt?Kierkegaard stelt de juiste vragen en helpt ons onze eigen antwoorden te vinden.

 

De onlangs overleden franciscaan en Kierkegaardkenner Hans van Munster heeft voor elke dag van het jaar teksten uit Kierkegaards werken verzameld en vertaald. De teksten die ter overweging worden aangeboden, gaan over de gewone dingen van het leven: goed en kwaad, God nodig hebben, ironie, lijden, zorg voor stilte, mens-zijn, hoop op eeuwigheid enzovoort.

 

De teksten zijn op een zodanige manier gegroepeerd, dat zij met elkaar in gesprek gaan en de lezer vragen om mee te praten en zijn eigen bestaan in te brengen, zo staat op de omslag van de bundel te lezen.Aan hand van het boek Wijsheid van Kierkegaard. 365 teksten voor elke dag van het jaar, (verzameld, vertaald en ingeleid door Hans van Munster, Lannoo, Tielt 2006, 344 blz., ISBN-10 90 209 6775 4, 19,95 euro), willen we op zoek gaan naar onze eigen ervaringen en deze respectvol met elkaar delen. We hopen ons zo aan de wijsheid van Kierkegaard en aan de inbreng van elkaar te verrijken.

 

Dagen: Zes dinsdagen (14.00 – 16.30 uur)

Data29 sep – 13 okt – 27 okt – 10 nov – 24 nov – 8 dec
Kosten54 euro
BegeleidingRiet Spierings en Krijn Kramer