Wie de bron kent…

Dagen: Drie maandagen (10.30 – 16.00 uur)
Begeleiding: Wim Bonarius en Joop Stam

 
In Eeuwigheid in het Nu van Willigis Jäger staat in het voorwoord: Er zijn momenten in een mensenleven waarin de tijd stil lijkt te staan. Vaak zijn het momenten waarin we onszelf vergeten zijn, momenten van overgave – momenten waarin we volkomen ‘aanwezig’ zijn, onze gedachten en gevoelens zich terugtrekken en we er gewoon alleen maar zijn. We beleven zulke ogenblikken als momenten van geluk. Geen herinnering kwelt ons meer, geen zorgen houden ons meer bezig. In de pure aanwezigheid in het hier en nu wordt het lichter en helderder om ons heen. De wereld is in orde. Ze verschijnt in een ander licht en even bespeuren we haar alomvattende zin en betekenis. Dergelijke ervaringen van aanwezigheid zijn misschien minder bijzonder dan we denken. Ze zijn niet alleen voorbehouden aan grote mystici en leraren, die ze steeds opnieuw beleven. Ze vormen meer een stukje alledaagse spiritualiteit: ze kruisen ons levenspad om ons te helpen het contact met het wezen van onszelf en van de werkelijkheid in stand te houden.

 
Herkennen we die belevenissen in ons eigen leven? Kunnen we onze gevoeligheid voor die momenten meer bewust worden? We gaan dit jaar drie dagen met Willigis Jäger op pad aan de hand van zijn boek Wie de bron kent… Het alledaagse leven, geworteld in onze religieuze oorsprong, worden we ons dan mogelijk meer bewust. Daar kan een bevrijdende werking van uitgaan. Misschien kunnen we ook gevoeliger worden voor wat religies, en met name de christelijke religie, met ons willen delen. Een herwaardering van de religie kan daarvan het gevolg zijn.