Wat de liefde doet…

Dagen: Vijf dinsdagavonden (19.30 – 22.00 uur)
Data: 21 okt – 4 nov – 18 nov – 2 dec – 16 dec
Kosten: 45 euro
Begeleiding: Riet Spierings en Krijn Kramer

 

Want er zijn maar een paar daden die de menselijke taal in het bijzonderen mondjesmaat liefdedaden, liefdewerk noemt. Maar in de hemel krijgt geen enkele daad bijval als het geen liefdedaad is.

 

Het blijft aantrekkelijk om in de werken van Søren Kierkegaard te lezen, al leefde hij meer dan honderdvijftig jaar geleden. Hij schrijft diepzinnig en is soms moeilijk te volgen. Als geen ander beschrijft hij de mens tussen twee vuren, tijdelijkheid en eeuwigheid. Hij neemt de eeuwigheid uiterst serieus: hij hoopt en gelooft en koppelt daaraan zijn filosofie.

 

Het hoofdwerk van Kierkegaard over de liefde is onlangs verschenen in een nieuwe vertaling. Wat de liefde doet is de titel. Ook als het de liefde betreft, plaatst Kierkegaard de mens tussen twee vuren: het gaat om de goddelijke liefde die bron en grond is van alle menselijke liefde. Mag aardse liefde, gebaseerd op passie en aantrekking, er zijn? Heeft het christendom bedenkingen tegen beminnen en vriendschap? Of gaat het erom de menselijke liefde te verankeren in het eeuwige? Dat zijn de vragen die Kierkegaard aan de orde stelt.

 

Wat de liefde doet heeft Kierkegaard niet onder pseudoniem geschreven. Het valt onder zijn religieuze werken, waarin hij gedachten ontwikkelt om een christelijk leven op te bouwen.

 

Op vijf dinsdagavonden willen we gedeelten uit het boek lezen en daarover met elkaar in gesprek gaan. We proberen de tekst in onze eigen ervaring en onze eigen situatie te verstaan.

 

Bij de tekstlezing gebruiken we: Søren Kierkegaard, Wat de liefde doet. Een aantal christelijke overwegingen in de vorm van toespraken,vertaling en verklarende noten van Lineke Buijs en Andries Visser, ISBN 978 90 5573 784 0, Uitgeverij Damon, Budel, € 34,90.