Wanhoop niet, al het goede komt van boven! Advies van Søren Kierkegaard

De waarheid die er werkelijk toe doet is persoonlijk, zo ontdekte Kierkegaard, want ieder mens ‘existeert’ op zijn eigen wijze. Hij was de eerste die dat woord in deze betekenis gebruikte en het zou een grote toekomst tegemoet gaan. In de twintigste eeuw zouden filosofen als Heidegger en Sartre beklemtonen dat ieder van ons zich moet laten leiden door zijn eigen levensproject, waarover alleen hijzelf te beslissen heeft.

Wij zijn allemaal een beetje ‘Kierkegaard’ geworden, ook al zien steeds minder mensen hun levensbestemming in een religieus licht. Misschien is dat laatste maar tijdelijk, wordt godsdienst opnieuw een belangrijk filosofisch thema en zal de 21ste eeuw daarom ‘de eeuw van Kierkegaard’ worden, zoals sommigen menen. Ook die godsdienst zal dan méér moeten bieden dan dogmatische algemeenheden. Net als de filosofie moet hij iets te zeggen hebben aan het individuele hart, wil hij zijn betekenis niet verliezen. En dat hart is nooit uit één stuk. Het wikt en weegt, weerlegt zichzelf voortdurend en wordt door tegengestelde gevoelens verdeeld.
Hoe verscheurd dat hart kan zijn blijkt wel in het boekje dat we dit jaar met elkaar willen lezen: Het goede komt van boven. Het ‘goede’ hoort bij mensen: om erover na te denken, ernaar op zoek te zijn. Het boekje, een van de opbouwende toespraken van Kierkegaard, gaat over verhalen of teksten uit de bijbel, met alle nadruk op wat zich innerlijk in een mens afspeelt. Wat doet Job, wat doe ik, als ik door het kwaad overspoeld word?

‘Het goede komt van boven’ is dan gemakkelijk gezegd, maar wat houdt het in?

 

In de cyclus bespreken we de tekst van het boekje dat we als kapstok gebruiken om naar ons eigen leven te kijken en ons ook door de ervaringen van anderen te laten verrijken, zodat het goede, dat van boven komt, door ons heen ook naar anderen mag doorstromen.

Het is nodig dat iedereen het boek ter beschikking heeft.

 

Søren Kierkegaard, Het goede komt van boven. Vertaling: Lineke Buijs en Andries Visser,

Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam 2018, ISBN 978-90-5881-961-1.  € 15.90

Dagen                Vijf donderdagen (14.00 – 16.30 uur)
Data                    7 feb –21 feb – 7 mrt – 21 mrt – 4 apr
Kosten               50 euro
Begeleiding       Riet Spierings en Krijn Kramer