Waar heb je je verborgen?

Waar heb je je verborgen?

Contemplatief bidden: een inleiding volgens Johannes van het Kruis en Teresa van Avila

 

Contemplatie is een begrip uit de west-christelijke gebedstraditie en wordt beoefend in kloosterorden die een beschouwend of contemplatief leven leiden. Met name door Benedictus zijn gebed, studie en stilte tot het hart van het monastieke leven geworden.

Ook in de Karmelitaanse traditie zijn daar prachtige teksten aan gewijd door Johannes van het Kruis en Teresa van Avila.

 

Johannes van het Kruis heeft in zuiverheid, toon en gevoel een uitzonderlijk oeuvre nagelaten. Zijn belangrijkste werken schreef hij in gevangenschap.

De betekenis ervan ligt in het oproepen van gevoelens van intense eenzaamheid en verlangen. Telkens wordt zijn bezorgdheid voelbaar en zijn zorgvuldigheid als gids in de geestelijke wereld van zijn tijd.

In ons wereldbeeld, bepaald door technische vooruitgang en markteconomische principes is het moeilijk met begrippen als verlangen, eenzaamheid en verlossing om te gaan. De erfenis van het rationalisme en pragmatisme lijkt een overgave aan het ‘andere’  in de weg te staan. Wat verloren ging is de ontdekkingsreis naar het innerlijk, het spiegelen van het bestaan aan het absolute.

Toch is zijn werk voor veel mensen van belang geweest, zijn verhandelingen zijn tot op vandaag een wegwijzer voor de zoekende mens op de weg naar God.

 

Hij legt uit: “Het gebedsweg is een lang proces van steeds dieper wordende liefdesovereenkomst met God, dat normaal gesproken leidt van meditatie naar contemplatie. Daarbij trekt de mens met zijn eigen prestaties zich steeds meer terug ten gunste van Gods werk in hem.”

 

Voor Teresa van Avila is het innerlijk gebed een bidden met het hart. Ze schrijft: “Naar mijn mening is innerlijk gebed niets anders dan een innige omgang met een vriend, waarmee we graag alleen willen spreken, omdat we weten dat hij van ons houdt.”

 

In deze cyclus gaan we een keuze uit de werken van Teresa en Johannes op meditatieve wijze lezen en beschouwen.

 

Elementen: tekstlezing, zitten in stilte, uitwisseling.

 

Dagen             Vijf maandagen (10.00 – 11.30 uur)

Data                8 nov – 15 nov – 22 nov – 29 nov – 6 dec

Kosten            50 euro

Begeleiding    Janneke Krijger