Vernomen tijdens onweer

Ida Gardina Margaretha Gerhardt (Gorinchem, 11 mei 1905 – Warnsveld, 15 augustus 1997) was een Nederlands dichteres en een classica pur sang: in haar bewondering voor Lucretius en Vergilius, voor haar eigen leermeester Leopold, in haar leraarschap en in haar verskunst (sonnetten, kwatrijnen, rondelen, sapphische strofen). ‘Vorstin der Nederlandse poëzie’ heette zij ook wel. Denkend in dichter-generaties hoort ze als derde in een rijtje na Nijhoff en Achterberg. In kerkelijke kring is zij vooral bekend vanwege haar berijming van de Psalmen (samen met Marie van der Zeyde).

Ze had er speciaal Hebreeuws voor geleerd.

 

Wat in haar gedichten aanspreekt is die ontvankelijke houding ten opzichte van het leven zèlf. Beelden die ze zag, geluiden die ze hoorde, woorden vooral, konden haar plots aangrijpen. Ze kon er door worden stilgezet om vervolgens vol verbazing, verwonderd, er heel andere dingen in te horen, in te zien, ongeziene dingen, ongehoord. Dat was haar talent, haar dichterschap. Zij ervoer het als haar roeping om die wonderlijke tekenen te verstaan, de signalen op te vangen van een wereld die tegelijk wel en tegelijk niet van hier is. En dan te proberen die te decoderen en ze te vatten in gedichten.

 

Dit proces van transformatie van een ogenschijnlijk gewoon gebeuren tot een zeer betekenisvol en zinrijk verhaal, is fascinerend bij Ida Gerhardt. Iets heel gewoons wordt door haar opgevangen, een beeld van een jong kalf in de wei, een vreemd woord, het geluid van water in de sluis, ja het kan zelfs een radiobericht zijn (de waterstand) en dan is er een ‘clic’. Wat ze ontvangen heeft verbindt zich met iets in haar ziel, het ongehoorde begint te groeien en zoekt een uitweg in een gedicht. Daar geeft het zijn geheimenis prijs, daar wordt wat verborgen was geopenbaard. Maar pas op, ook verwoord (gevat in de code van de taal) blijft het een geheimenis.

 

In vijf bijeenkomsten lezen we gedichten die haar leven markeren. Kunnen we even ontvankelijk worden als de dichteres toen zij het gedicht schreef?

 

Dagen                Vijf woensdagen (14.00 – 16.30 uur)

Data                   18 sep –  2 okt – 16 okt – 30 okt – 13 nov

Kosten               50 euro

Begeleiding       Janneke Krijger en Lia Vergouwen