Verdriet kit al mijn gedachten samen

Verdriet kit al mijn krachten samen,
zodat ik roerloos word als steen.
Mijn hele wezen wordt materie,
een ondoordringbaar star mysterie,
o sla de rots, opdat ik ween.

(M. Vasalis)

 

Soms worden we geconfronteerd met een breuk in het bestaan: een ingrijpende ziekte, verlies van een dierbare, scheiding, pijn en onrecht. Bij onszelf of bij anderen. In het begin is er bijna altijd paniek, woede, zelfrechtvaardiging, protest, verwijt, radeloosheid, verkramping, eenzaamheid. Bijna altijd wordt geprobeerd het verlies te herstellen, er iets tegen over te stellen of het in te ruilen voor iets beters.

 

De eigenlijke ervaring van zo’n wezenlijk verlies bestaat hierin dat de manier waarop wij ons leven en onszelf tot nu toe hebben gedefinieerd, niet meer opgaat. Ons ‘levensontwerp’ is stuk.

 

Het leven blijkt plotseling minder maakbaar te zijn dan gedacht. De vraag naar de zin van het leven komt sterker dan ooit naar voren. Of: wat is de zin van het leven als ik er geen zin meer aan kan geven?

 

Wie wezenlijk verlies wil goedmaken – en spontaan wil dat bijna iedereen – is in het gevaar een kans te verspelen; en dat gevaar loopt bijna iedereen. Het wezenlijke verlies, het leed kan een kans worden om een weg te gaan naar het Geheim van het leven. (Andriessen)

 

Aan de hand van verschillende teksten gaan we in gesprek over het leven waar het lijden bij hoort. Het leed wordt niet weggeredeneerd of goedgepraat. Het lijden wordt overigens ook niet verheerlijkt zoals in een verouderde en voorbije christelijke lijdensspiritualiteit. Het lijden blijft lijden, de breuk blijft breuk.

 

Stilstaan bij het lijden – het lijden van onszelf, het lijden van anderen – kan zo een weg van uitzuivering zijn. De breuken in het leven kunnen soms tot bronnen worden waarmee het leven nieuwe zin en betekenis krijgt. Een weg om intenser bij het leven te komen en misschien de Kern soms even te raken.

 

Deze cyclus is geen lotgenotencontact of therapie. Natuurlijk verdient het leed dat we met ons meedragen een plaats en is het goed om uit te wisselen hoe we omgaan met verlies. Maar we zijn bijeen voor iets anders. We willen naar lijden en leven kijken vanuit een ander, verrassend perspectief, aangereikt in teksten, om ons te helpen een eigen spirituele weg in het leven te gaan, waar ziektes, lijden, breuken en wonden bijhoren.

 

Dagen: Vijf donderdagen (14.00−16.30 uur)
Data: 26 jan – 9 feb – 23 feb – 8 mrt – 22 mrt
Kosten: 50 euro
Begeleiding: Wil Simis-Goddijn en Harm van Grol