Toelichting op het programma 2022-2023

Met veel genoegen mogen wij u weer ons nieuwe programma voor het komende jaar aanbieden, met naast enkele vertrouwde onderdelen ook veel nieuwe cycli en dagen.

Als staf hebben we samen met onze klankbord medewerkers Joanne Kruijswijk Jansen en Vic Bos nagedacht over de vragen die  de huidige tijd voor ons oproepen en op de behoefte aan bezinning op wat er in de wereld en in onszelf gaande is.

Een hedendaagse mystica in oorlogstijd is Etty Hillesum. Over wat zij zelf ‘dat onverwoestbare in mij’ noemde, gaat onze Zomercyclus, die wij dit jaar voor het eerst aanbieden. Ook het jaarthema van de leesgroep Speling gaat over innerlijke weerbaarheid.

En onze Openingsavond in september is ditmaal gewijd aan de karmeliet Titus Brandsma, die na zijn recente heiligverklaring ook als verzetsheld in het brandpunt van de belangstelling staat.

 

Nieuw in ons programma is ook de meer dan ooit noodzakelijke aandacht voor het klimaat in relatie tot ‘groene spiritualiteit’.

En niet alleen wat betreft het klimaat roepen de grote crises van onze tijd grote morele vragen op. De cyclus over Genesis verkent het begrip verantwoordelijkheidsgevoel in alle toonaarden en vormen.

Morele vragen worden ook gesteld in het rijke boek van Stefan Hertmans De Opgang, waarover de Leesclub zich buigt.

Erik Borgman biedt in zijn Alle dingen nieuw evenzeer een visie voor onze tijd, die ons aan het denken zet en werk-in-uitvoering wordt.

 

Hoopvol leven, zonder waarom – juist nu er zo geregeld vragen opborrelen naar het waarom en waarvoor. Maar juist in het ‘zonder waarom’ liggen er mogelijk ook kansen. Durven we te hopen?

Als er iets is, waar we momenteel ook behoefte aan hebben, dan is het wel troost. In de cyclus Troost, als licht in donkere tijden komt het gelijknamige boek van Michael Ignatieff aan de orde.

Bij woorden van hoop en troost horen van oudsher ook woorden van liefde. Zelden zo magistraal getoonzet als in het beroemde Bijbelse Hooglied dat Gerard Swüste met ons zal bespreken.  

In ons huidige tijdsgewricht is regelmatig ook het woord ‘verbinding’ te horen als hoopvolle mogelijkheid om een tegenwicht te bieden aan verdeeldheid en onrust. Onze filmcyclus laat ditmaal drie indringende en ontroerende films zien over verwantschap, ook in de geestelijke zin van het woord.

 

Als vanouds besteden we ook veel aandacht aan kunst en spiritualiteit. Na de zeer succesvolle Open Avonden rond Leonard Cohen met Frank Kazenbroot zijn we verheugd dat deze inspirerende inleider bereid is gevonden een hele cyclus te verzorgen rondom de liederen van deze begenadigde zanger. En om in hemelse sferen te blijven: opnieuw kunnen we in de Kersttijd een deel van het prachtige Weihnachtsoratorium van Bach beluisteren en ervaren, en komt in de Paastijd diens zo ontroerende Johannes Passion in ons tot klinken.

 

Op de eerste lentedag bespreken we het indrukwekkende interview waarin Johannes Witteveen vertelt over de grote kracht die hij in zijn lange, zeer bewogen leven ontleende aan het Soefisme.

Last but not least is het uiteraard ook weer mogelijk om zelf aan de slag te gaan met ‘het geheim dat schuilgaat in de gewoonste dingen’. We bieden daarvoor opnieuw de poëzie-workshop Taal is een luisteraar aan. En ook Zen-Zien -Tekenen staat weer op het programma, want: ‘Alle heel gewone, dagelijkse dingen worden bijzonder als je ze ziet met een oog dat tekent’.

De coronacrisis is nog niet voorbij, wordt ons steeds voorgehouden. Vooralsnog kunnen we elkaar gelukkig weer ontmoeten en onze innerlijke ervaringen delen. Op zoek naar zin en betekenis. In welke groepsgrootte dit precies kan en of er al dan niet nog extra maatregelen nodig zijn is nu nog niet te zeggen. Maar uiteraard wordt u daarvan op de hoogte gehouden. De veiligheid van onze deelnemers en begeleiders is daarbij leidend.

En vanzelfsprekend worden ook alle overige (hygiëne)maatregelen in acht genomen en besteden we extra aandacht aan de ventilatie.

 

Als staf streven we ernaar het KCS een plaats te laten zijn van rust, bezinning en – vaak ontroerende – ontmoeting en gesprek.

Daarbij gaat het met name om verdieping en verrijking van ieders eigen ervaringen: door wat er wordt aangeboden aan teksten, films, poëzie, muziek, beelden etc. en door het gesprek hierover.

 

We willen dit graag doen in een enigszins meditatieve sfeer en met eerbied en respect voor elkaar. Het is vooral op deze manier dat er op het KCS niet alleen naar spiritualiteit wordt gezocht, maar dat ons Centrum ook daadwerkelijk iets van een oefenplaats voor spiritualiteit wil zijn. Een plaats waar mensen zich ‘thuis’ voelen.

 

Meer over onze doelstelling, werkwijze etc. is te lezen in KCS in vogelvlucht, achterin dit programmaboekje. U kunt daar ook informatie vinden over de achtergronden van onze begeleiders.

 

Van harte hopen wij dat u weer veel inspiratie kunt vinden in ons aanbod!

 

De staf van het KCS:

Frans Maas, Riet Spierings en Lia Vergouwen