Voor u ligt het nieuwe jaarprogramma van het KCS, dat wij weer

met veel genoegen voor u mochten samenstellen.  We hebben er opnieuw naar gestreefd u een rijk en gevarieerd aanbod te bieden, waarin u hopelijk het nodige van uw gading kunt vinden.

 

Opvallend is om te beginnen, dat in meerdere programma’s het thema ‘samenleven’ centraal staat. In de leesgroep Speling is ‘Samenlevingskunst’ zelfs het jaarthema: hoe komen we tot een nieuw ‘wij’? Dezelfde vraag wordt gesteld in de prachtige films van dit jaar: ‘We zoeken verbindingen en een zekere geborgenheid.

We verlangen ernaar vertrouwen te herstellen’.

Om nog even bij de schone kunsten te blijven: de Openingsavond van het najaar, Het bezielde landschap, gaat over spiritualiteit in de schilderkunst, met thema’s als het verlangen naar een aards paradijs, kosmisch besef, de berg als manifestatie van het goddelijke.

De poëziecyclus is ditmaal gewijd aan Ida Gerhardt, ‘Vorstin der Nederlandse poëzie’. Haar gaat het vooral om het geheim dat schuilgaat in de gewoonste menselijke dingen.

U kunt dat ook zelf gaan ontdekken en verbeelden in de poëzie-workshop Taal is een luisteraar: ‘De mens hunkert naar taal.

Taal verbindt. Taal troost’. En als vanouds op de zaterdagen van

Zen-Zien -Tekenen. ‘Alle heel gewone, dagelijkse dingen worden bijzonder als je ze ziet met een oog dat tekent’ .

 

Dat het menselijke en religieuze onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn, zegt ook de fameuze filosoof Kierkegaard, aan wie opnieuw op veler verzoek een cyclus is gewijd.

Concrete illustraties van Kierkegaards gedachte bieden de indrukwekkende levens en teksten van hedendaagse mystici Simone Weil en Dietrich Bonhoeffer, die in twee cycli worden besproken.

 

Want daar waar wij staan, moeten wij het verborgen godde­lijke leven doen oplichten. Deze gedachte van Martin Buber staat centraal in de cyclus De weg van de mens.

Een oeroud symbool voor de weg naar binnen, naar de essentie van het bestaan, is het labyrint. Wie ‘met de ziel onder de arm’ dit labyrint zelf wil lopen is van harte welkom bij de gelijknamige cyclus.

Ook in de Leesclub keren de thema’s terug van het leven als zoektocht en leerschool en van het zelf vormgeven aan je lot.

Hoe je van ‘overleven naar spelen’ kunt komen wordt tenslotte indrukwekkend geïllustreerd in de cyclus over Christa Anbeek, Spelen als geschenk.

 

Het grote thema van het kwaad, alsmede de banaliteit daarvan, komt aan bod in een film en dag over Hannah Arendt, met als boeiende tegenhanger een dag over Een Jihad van Liefde.

Tot slot prijzen we ons gelukkig dat Ad de Keyzer opnieuw bereid is, een dag te verzorgen over de spiritualiteit van de magistrale Passies van Johann Sebastian Bach, ditmaal de Johannes-Passion.

 

En als nieuwe gastinleider voor de Openingsavond in het voorjaar mogen wij Gerard Swüste verwelkomen, die met ons de spiritualiteit van de Psalmen komt bespreken, als liederen van de ziel.

 

Onverminderd gaan we intussen door met ons streven het KCS een plaats te laten zijn van rust, bezinning en – vaak ontroerende – ontmoeting en gesprek.

 

Ons aanbod is er vooral op gericht, mensen de gelegenheid te bieden stil te staan bij hun eigen innerlijke ervaringen en die van anderen, om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Het KCS is dan ook geen ‘studiecentrum’ waarin kennis wordt overgedragen of bediscussieerd. Voor zover het om kennis gaat, is dat kennis van het hart. Het gaat ons om verdieping en verrijking van ieders eigen ervaringen, door wat er wordt aangeboden aan teksten, films, poëzie, muziek, beelden etc. en door het gesprek hierover. Dit alles in een enigszins meditatieve sfeer en met eerbied en respect voor elkaar. Het is vooral op deze manier dat er op het KCS niet alleen naar spiritualiteit wordt gezocht, maar dat ons Centrum ook daadwerkelijk iets van een oefenplaats voor spiritualiteit wil zijn. Meer over onze doelstelling, werkwijze etc. is te lezen in KCS in vogelvlucht, achterin dit programmaboekje. U kunt daar ook informatie vinden over de achtergronden van onze begeleiders.

 

Wij hopen dat u weer veel inspiratie kunt vinden in ons aanbod!

 

De staf van het KCS: Wil van der Heijden, Riet Spierings en Lia Vergouwen

 

NB U zult opmerken dat bij de staf de naam van Cees Savelkouls ontbreekt. Helaas kan hij wegens ziekte niet langer deelnemen aan de staf en aan de poëziecyclus. Wij wensen hem veel sterkte.