Dit jaarprogramma verschijnt tijdens de Corona-crisis. Daarom willen wij allereerst de hoop uitspreken dat u en uw dierbaren het in deze tijd goed maken.

Deze crisis is ongetwijfeld een ingrijpende gebeurtenis die zowel individuele levens als maatschappelijke structuren heeft kunnen ontwrichten. Zoals elke crisis dwingt ze ons tot reflectie en bezinning op wat wezenlijk en ‘vitaal’ is in de samenleving en in ons eigen leven, werk en relaties. Ze draagt ook diepere zingevings-vragen aan. Mensen gaan op zoek naar nieuwe zin en betekenis.

 

Juist daarom dachten wij er goed aan te doen u binnen de gegeven omstandigheden een volwaardig en rijk jaarprogramma aan te bieden, waarin u hopelijk weer iets naar uw hart kunt vinden.

Er zijn uiteraard wel enige veranderingen: zo kunnen we het najaarsseizoen ditmaal niet van start laten gaan met de inmiddels al haast ’traditionele’ Openingsavond, omdat er dan teveel mensen bijeen zijn in onze ruimte. Mocht er t.z.t. wel een mogelijkheid zijn voor een Openingsavond ter gelegenheid van het voorjaarsseizoen, dan zullen we u dit melden in onze Nieuwsbrief en op de website.

 

Verder zijn we vanwege de anderhalve meter maatregel genoodzaakt het aantal deelnemers per cyclus te beperken tot maximaal zes, naast de begeleiders. Een uitzondering vormt Zen-zien-Tekenen, omdat mensen daar meer individueel werken.

 

Tenslotte worden op het KCS vanzelfsprekend alle bekende (hygiëne)maatregelen in acht genomen. Zie daarvoor t.z.t. het Corona-protocol op onze website.

 

Over het programma:

juist in deze tijden dient het thema van de Speling leesgroep zich aan als uitermate actueel: de kunst om het leven te nemen zoals het komt. Even actueel is ook de vraag die het thema vormt van de drie intieme films van de filmcyclus: Ieder voor zich of samen redzaam?

 

We schreven al dat deze turbulente en onvoorspelbare tijd vele zingevingsvragen met zich meebrengt. In de nieuwe cycli over de Zin van het leven en de vraag ‘Wat is dan goed?’ zullen dergelijke vragen en onze eigen ervaringen daarmee centraal staan.

 

Als vertrouwde levensfilosoof is ook Kierkegaard weer in ons midden, en vervolgen we het gesprek over de onlosmakelijke verbondenheid van menselijkheid en religiositeit.
De wijze waarop mystici aan deze verbondenheid en dit geheim een  kracht ontleenden waarvan hun leven doortrokken raakte, komt aan de orde in de cyclus Variatie in mystieke teksten en in de cycli over Julian van Norwich en Hildegard van Bingen.

 

Bovengenoemde grote levensthema’s keren, naast andere thematieken, ook terug in de uitdagende en betrokken romans die in de Leesclub worden besproken.

 

Tenslotte is het ook weer mogelijk om zelf aan de slag te gaan met ‘het geheim dat schuilgaat in de gewoonste dingen’: op veler verzoek gaan we door met de poëzie-workshop Taal is een luisteraar. En als vanouds bieden we weer Zen-Zien-Tekenen  aan: ‘alle heel gewone, dagelijkse dingen worden bijzonder als je ze ziet met een oog dat tekent’.

 

We zijn verheugd opnieuw twee nieuwe begeleiders te mogen verwelkomen, die al eerder als gastsprekers optraden op het KCS.

Ad de Keyzer verzorgt niet alleen opnieuw een dag over de unieke Johannes-Passion, maar zal ook vertellen over het magistrale Weihnachtsoratorium van J.S. Bach.

Gerard Swüste komt met ons het dwarse boek Prediker bespreken: “misschien wel het meest  ‘bijbelse boek’ van de Schrift”.

Onze staf is tot onze vreugde inmiddels aangevuld met Frans Maas, al vele jaren als begeleider verbonden aan het KCS. Bij deze nogmaals van harte welkom! Samen gaan we onverminderd door met ons streven, het KCS een plaats te laten zijn van rust, bezinning en – vaak ontroerende – ontmoeting en gesprek.

 

Ons aanbod is er vooral op gericht, mensen de gelegenheid te bieden stil te staan bij hun eigen innerlijke ervaringen en die van anderen, om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Het KCS is dan ook geen ‘studiecentrum’ waarin kennis wordt overgedragen of bediscussieerd. Voor zover het om kennis gaat, is dat kennis van het hart. Het gaat ons om verdieping en verrijking van ieders eigen ervaringen, door wat er wordt aangeboden aan teksten, films, poëzie, muziek, beelden etc. en door het gesprek hierover.

Dit alles in een enigszins meditatieve sfeer en met eerbied en respect voor elkaar. Het is vooral op deze manier dat er op het KCS niet alleen naar spiritualiteit wordt gezocht, maar dat ons Centrum ook daadwerkelijk iets van een oefenplaats voor spiritualiteit wil zijn. Meer over onze doelstelling, werkwijze etc. is te lezen in KCS in vogelvlucht, achterin dit programmaboekje. U kunt daar ook informatie vinden over de achtergronden van onze begeleiders.

 

Van harte hopen wij dat u veel inspiratie kunt vinden in ons aanbod!

 

De staf van het KCS:

Wil van der Heijden, Frans Maas, Riet Spierings en Lia Vergouwen