Bijgaand het nieuwe jaarprogramma van het KCS 2018-2019, dat wij weer met veel genoegen en inspiratie voor u hebben samengesteld.

Na de succesvolle Open Avonden met Frans Maas over Meister Eckhart en Frank  Kazenbroot over Leonard Cohen, bieden wij u in september graag weer een gratis Open Avond aan als start van ons jaarprogramma. Op deze avond zal Kick Bras u laten horen hoezeer de aansprekende songteksten van Bob Dylan levensvragen weerspiegelen en tintelen van spiritualiteit…. Het belooft weer een inspirerende avond te worden, met ruime gelegenheid voor nagesprek en informele ontmoeting. U bent van harte welkom!

 

Als vanouds start het najaar seizoen met de Leesgroep Speling. Het Jaarthema gaat ditmaal over de belangwekkende vraag, waar wij ons bevinden, en of er nog zoiets als een oriënterend houvast, een kompas en grenzen te vinden zijn.

De vorig jaar geïnitieerde Leesclub KCS  blijkt mensen dusdanig aan te spreken dat ze wordt voortgezet met twee nieuwe  inspirerende boeken. Succesvol was ook de cyclus rond het boek van Christian Wiman, Mijn heldere afgrond; vandaar dat deze cyclus herhaald wordt met deels een andere begeleiding.

Een andere vernieuwing was de openstelling van het KCS op zondag. Ditmaal zal er een zondag gewijd worden aan de wijze waarop de goede vrienden de Dalai Lama en bisschop Desmond Tutu vanuit hun heel verschillende spirituele tradities een belangrijke bijdrage leveren aan ‘de kracht van vreugde en mededogen in een roerige wereld’.

 

Vertrouwd is onze aandacht voor christelijke mystiek en geloof. In dit kader treft u cycli aan rond de Innerlijke Burcht van Teresa van Avila, en over het nieuwe boek van Tomáš Halik, die het beeld van de liefde actualiseert zoals dat door Augustinus is uitgedragen.

 

De op het KCS altijd belangrijke relatie tussen kunst en spiritualiteit is terug te vinden in meerdere cycli. In de poëziecyclus staat ditmaal het werk centraal van de beroemde dichter Rainer Maria Rilke, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de indringende wijze waarop Etty Hillesum door hem is beïnvloed.

Verder kunt u op het KCS nu ook zelf poëzie beoefenen! Wij zijn verheugd dat dichter en kunstenaar Lidwiene Vermeij bereid is gevonden in dit kader een workshop aan te bieden.

In de filmcyclus zijn drie fraaie films gewijd aan het klassieke thema van het Memento Mori in verbinding met het thema Carpe Diem.

De kunst van het onbevangen waarnemen tenslotte kan als stille meditatie worden beoefend in de cyclus Zen-Zien-Tekenen.

 

Een klassieker op het KCSC is inmiddels ook de cyclus Van de Schoonheid en de Troost. De begeleiders bieden deze cyclus voor de laatste maal aan, met als waardige afsluiting een selectie van drie van de allermooiste interviews.

 

Het KCS beweegt zich ook op het terrein van de  filosofie. Hier zien we een terugkeer van de geliefde cyclus rond Kierkegaard, ditmaal met het boek Het goede komt van boven.

Mirjam Wolthuis biedt een dag aan over het denken van Hannah Arendt over het kwaad, waarbij ook de film van Margarethe von Trotta wordt bekeken.

Tot besluit vragen wij uw aandacht voor de mooie cyclus over oud(er) worden en oud zijn, een levensfase die inmiddels een vertrouwd thema vormt op het KCS.

Onverminderd gaan we intussen door met ons streven het KCS een plaats te laten zijn van rust, bezinning en – vaak ontroerende – ontmoeting en gesprek.

Ons aanbod is er vooral op gericht, mensen de gelegenheid te bieden stil te staan bij hun eigen innerlijke ervaringen en die van anderen, om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Het KCS is dan ook geen ‘studiecentrum’ waarin kennis wordt overgedragen of bediscussieerd. Voor zover het om kennis gaat, is dat kennis van het hart. Het gaat ons om verdieping en verrijking van ieders eigen ervaringen, door wat er wordt aangeboden aan teksten, films, poëzie, muziek, beelden etc. en door het gesprek hierover. Dit alles in een enigszins meditatieve sfeer en met eerbied en respect voor elkaar. Het is vooral op deze manier dat er op het KCS niet alleen naar spiritualiteit wordt gezocht, maar dat ons Centrum ook daadwerkelijk iets van een oefenplaats voor spiritualiteit wil zijn.

 

Meer over onze doelstelling, werkwijze etc. is te lezen in KCS in vogelvlucht, achterin dit programmaboekje. U kunt daar ook informatie vinden over de achtergronden van onze begeleiders.

 

Wij hopen dat u weer veel inspiratie kunt vinden in ons aanbod!

 

De staf van het KCS: Wil van der Heijden, Cees Savelkouls, Riet Spierings en Lia Vergouwen