Thuiskomen

We zijn geen menselijke wezens op een geestelijke reis. Wij zijn geestelijke wezens op een menselijke reis. (Pierre Teilhard de Chardin)

Thuiskomen is het jaarthema van Stem in de Stad en de Groenmarktkerk. Ter verdieping wordt dit thema in samenwerking met het KCS afgesloten met een cyclus van vier avonden. In een kleine groep van hoogstens 12 personen zullen we stilstaan bij wat ‘thuiskomen’ voor ons betekent.

 

Ervaren we ons huis ook als een ‘thuis’? Ieder mens is op zoek naar een ‘thuis’. Iedere nieuwe levensfase, iedere nieuwe situatie vraagt om opnieuw thuis te geraken, op deze nieuwe plek, in deze nieuwe omgeving, met deze nieuwe tochtgeno(o)t(en). Vooral jijzelf speelt in dit zoeken en vinden van een ‘thuis’ een belangrijke rol.

 

Henri Nouwen (1932-1996) schreef naar aanleiding van Rembrandts schilderij ‘De terugkeer van de verloren zoon’ het inspirerende boek Eindelijk thuis. Dit werk gaat over de worsteling in het leven om ooit thuis te komen. Nouwen zegt daarover onder meer:

Thuiskomen is een reis waar je een leven lang over doet.
Er zijn altijd weer stukjes van je die weglopen en verdwalen,
of die verstrikt raken in rancune. Voor je het weet ben je ver van huis. (…)
Op weg naar huis merk je hoe lang de reis duurt.
Maar je mag de moed niet verliezen.(…)
Als je zorgvuldig luistert, merk je dat je onderweg al een beetje thuis bent.

 

Henri Nouwen is wereldwijd bekend geworden door zijn vele lezingen en zijn boeken over spirituele en pastorale thema’s. Hij doceerde pastoraal psychologie en theologie, eerst in Nederland en later aan de Amerikaanse universiteiten van Yale en Harvard, alvorens pastor te worden van de Arkgemeenschap Daybreak in Toronto, Canada, waar mannen en vrouwen met een verstandelijke be-perking samen met hun assistenten voor elkaar een thuis creëren.

 

In Eindelijk thuis beschrijft Nouwen zijn ontmoeting met Rembrandts ‘De terug-keer van de verloren zoon’. Vele dagen en uren brengt hij met het schilderij door. Tijdens deze ontmoetingen wordt hij er diep door geraakt en denkt hij na over wat de personen op het doek voor hem betekenen. Nouwen komt via het schouwen van deze afbeelding in diep contact met zichzelf en met de liefdevolle Vader, naar wie hij een levenlang op zoek is.

 

Eindelijk thuis werd onlangs – in de maand van de spiritualiteit – uitgeroepen tot het mooiste spirituele boek. Reden te meer om dit boek voor een tweede keer de leidraad te laten zijn van een cyclus. In 1997 gebruikten we deze overwegingen voor het eerst. We zullen door beelden (het schilderij) en woorden (het boek) en door stilte het thema laten landen. We hopen zo verbonden te raken met de Parabel van de verloren zoon (Lucas 15, 11-32) dat we er sporen van ons eigen levensverhaal in gaan herkennen. Door met elkaar te delen wat ons bij het zien van het schilderij raakt en aan het denken zet, kunnen we wellicht leren van elkaar. Van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze zoektocht naar ‘thuis’.

 

Het is wenselijk Eindelijk thuis. Gedachten bij Rembrandts ‘De terugkeer van de verloren zoon’ (ISBN 9020947745) gedurende deze bijeenkomsten ter beschikking te hebben.

 

Dagen: Vier donderdagen (19.30 – 21.30 uur)
Data: 12 jan – 26 jan – 9 feb – 23 feb
Kosten: 40 euro (voor vrijwilligers van Stem in de Stad 10 euro)
Begeleiding: Jody van der Velde en Riet Spierings