Teresa van Avila

Gedurende enkele jaren verlangde ik in de gebedstijd heel dikwijls meer naar het einde ervan en naar de slag van de klok, dan naar andere goede dingen. (…) Opdat ik niet zou gaan bidden maakte de duivel, of mijn slechte gewoonten, het me ongelooflijk moeilijk. (…) Al mijn moed – en naar men zegt, bezit ik er niet weinig – had ik nodig om me te overwinnen. (…) Het gebed was, klaar en duidelijk, hét geneesmiddel voor al mijn kwalen. (…) Er zal nog veel gezegd worden over het God-smaken dat de Heer geeft aan wie in gebed volhardt. Daarom spreek ik er hier niet over. Ik zeg alleen hoe het gebed de deur is waardoor de Heer mij zo’n grote gunsten schonk. Is die gesloten, hoe zal Hij dan geven. Ik weet het niet.

(Teresa van Avila, Mijn leven, 8, 7-9).

 

In de zestiende eeuw komt er grote aandacht voor de persoonlijke ervaring als een belangrijke impuls voor het geloofsleven en de Godsrelatie. Met uiteenlopende anderen, zoals Johannes van het Kruis, Ignatius van Loyola en Maarten Luther, is ook Teresa van Avila een groot paradigma van deze religieuze stijl. Maar ervaring is ook moeizaam, want controversieel en ambivalent.

 

We lezen met het oog daarop haar autobiografie:

Teresa van Avila, Mijn leven. Autobiografie, Carmelitana, Gent 1984, 502 blz., ISBN 90 70092 29 8.

Voor wie nog onbekend is met Teresa is het zinnig iets over haar te lezen, bijvoorbeeld: Otger Steggink, Teresa van Avila, Vrouw – mysticia – kerklerares, Kok, Kampen 2009, 144 blz., ISBN 978 90 435 1606 8 (licht gewijzigde versie van: Aan de bron. Teresa van Avila: vrouw en mystica, Kok, Kampen 1989, 114 blz., ISBN 90 242 4289 4); of een levensbeschrijving over haar, bijvoorbeeld die van Marcelle Auclair, Gods dolende edelvrouwe. Leven van Teresia van Avila (1515-1582),Carmelitana, Gent 1981, 499 blz., ISBN 90 70092 19 0.

 

Dagen: Drie zaterdagen (11.00 – 16.30 uur)

Data3 okt – 7 nov – 12 dec
Kosten54 euro
BegeleidingFrans Maas