De spiritualiteit van de Karmelregel

De spiritualiteit van de Karmelregel

Een beproefde leefregel, ook voor mensen van onze tijd

 

De leefregel van de Karmel (begin 1200 geschreven voor kluizenaars op de berg Karmel) heeft het literaire uiterlijk van een brief. Een in briefvorm gesteld antwoord op de  korter dan kort samengevatte vraag : “Hoe kunnen wij leven ?”

Uit de brief blijkt namelijk, dat de eremieten  gevraagd hadden  om een leefregel, een vorm om het leven te leven. En het antwoord is naar verhouding – want wat een vraag! – ook heel kort, niet meer dan een paar bladzijden lang.

De leefregel van de Karmel is een heel spirituele regel, veeleer dan een wetstekst. Het is in de dubbele betekenis van het woord vooral een oproep. Uiteraard een oproep aan de lezers van de brief maar tegelijkertijd ook de aansporing  tot een levenswijze; beschrijvend maar vooral  ook lokkend. Weinig gedetailleerd in voorschriften, niet meer dan een aller noodzakelijkst staketsel, dat ook in andere leefsituaties dan op de berg Karmel  of voor monniken concreet toepasbaar is.  Nadruk ligt er evenveel of meer op de  aanwijzingen van sfeer en beleving, de duiding van een richting om te leven. Met citaten uit  de Schrift als  lichten op de levensweg. Hooggestemd soms in vermaning en bemoediging naar een voltooiing, maar tenslotte ook nuchter in de wijze raad steeds de menselijke maat in acht te nemen. En dit alles tenslotte meer van alle tijden dan tijdgebonden.

En zonder erg veel publieke promotie, eerder bescheiden, is deze brief nu al meer dan acht eeuwen leidraad geweest voor mensen in tijden en op plaatsen die onderling hemelsbreed verschillen.

De beperkte materiële omvang van de regel maakt het mogelijk om in onze bijeenkomsten de tekst zowel te lezen als te overwegen. We willen niet enkel proberen hem globaal en op onderdelen te begrijpen in zijn historische ontstaan en betekenis. Dat ook natuurlijk. Maar daarnaast willen we hem overwegen naar zijn belang voor het leven van mensen ook nu, als een lamp voor je voeten, een vorm om bloeiend te bestaan.

 

Dagen               Vijf dinsdagen (14.00 – 16.30 uur)

Data                  13 feb –  27 feb – 13 mrt – 27 mrt – 10 apr

Kosten              50 euro

Begeleiding     Krijn Kramer en Cees Savelkouls