Spiritualiteit als levenskunst

Spiritualiteit als levenskunst

 

Ingaan en uitgaan

 

Er is de laatste tijd een hernieuwde belangstelling voor levenskunst. Dat is het

vermogen om geïnspireerd het eigen leven vorm te geven. En daarbij met

dankbaarheid en wijsheid goede en slechte ervaringen te verwerken. In deze

cyclus zullen we levenskunst benaderen vanuit spiritualiteit als ervaringswijsheid.

De eerste keer zal het gaan over het vinden van de balans tussen activiteit in

de wereld en inkeer in de stilte. De tweede keer over de samenhang tussen

levensvragen en spirituele ervaringen. De derde keer over het omgaan met

verdriet en kwaad. De vierde keer over het zoeken naar spirituele omvorming.

Elke bijeenkomst begint met een beeldmeditatie. We hanteren kunstwerken

als beeldmateriaal. Daarna bespreken we de tekst van het boekje en onze

eigen levenservaringen.

 

Het boekje dat wordt gebruikt is van Kick Bras en heeft de titel Ingaan en uitgaan.

Voor deelnemers aan de cyclus is het op het KCS verkrijgbaar voor € 7,50.

 

 

Dagen                  vier woensdagavonden (19.30-21.30uur)

Data                     2 mrt – 16 mrt – 30 mrt – 13 apr

Kosten                 40 euro (voor vrijwilligers van Stem in de Stad 10 euro)

Begeleiding          Kick Bras en Riet Spierings

Plaats                   Parkstraat 1, 2011 KJ Haarlem

Opgave                 via website www.kcs-haarlem.nl of aanmeldingsformulier