Speling-leesgroep – Mystieke peilingen in roerige tijden

In deze tijd is polarisatie op allerlei terreinen aan de orde. De redactie van het tijdschrift Speling neemt deze actuele waarneming als uitgangspunt om ons te bezinnen op de tegenstellingen en de achterliggende meningen die zo verstorend kunnen werken tussen mensen en onderling spanning kunnen veroorzaken. Vragen worden aan de orde gesteld over de verhoudingen tussen mens en dier, klimaat en uitputting van de aarde, opvattingen over al of niet vaccineren en omgaan met dreigende epidemieën. Hoe kunnen we die zonder van elkaar te vervreemden met elkaar delen en bespreken?

 

De vraag die in de nieuwe jaargang van Speling centraal staat luidt: ‘hoe brengen we de dialoog tussen die schijnbaar tegenover elkaar staande groepen weer op gang?’ Deze vraag wordt niet benaderd vanuit een analyse, maar vanuit de vraag wat de mystieke traditie ons te zeggen kan hebben. De grondhouding van ‘niet-weten’ kan hierbij een vruchtbare bodem zijn of worden om het gesprek weer vlot te trekken, misschien nieuwe hoop te ontdekken.

 

In juni is het eerste nummer van dit jaarthema met als titel grondeloze diepte al besproken. Vurig leiderschap, onstuimige liefde en sober genieten vormen de overige thema’s van de bijeenkomsten in september, december 2023 en maart 2024.

 

De Spelingleesgroep, die eenmaal per kwartaal in het KCS bij elkaar komt, bespreekt het laatst verschenen nummer in zijn geheel.

De leesgroep draait al jaren, in enigszins wisselende samenstelling, soms vertrekt er een lid en soms komt er weer iemand bij.

De sfeer wordt gekenmerkt door vertrouwen en openheid, en ruimte voor de eigen ervaringen die opkomen naar aanleiding van de gelezen artikelen.  Er is ruimte en plaats in de groep om je aan te sluiten.

 

Een jaarabonnement op Speling kost 36,90 euro, ook losse nummers zijn verkrijgbaar. Te bestellen bij Uitgeverij Skandalon, www.skandalon.nl of abonnementen@skandalon.nl. Zie ook www.speling.nl

 

Dagen: Vier dinsdagen (13.30 – 15.30 uur)
Data: 5 sept – 5 dec – 5 mrt – 4 juni
Kosten: 44 euro
Begeleiding: Joanne Kruijswijk Jansen en Krijn Kramer