Søren Kierkegaard: de mens is geest

Menselijkheid en religiositeit zijn niet te scheiden, maar horen onverbrekelijk samen

Kierkegaard blijft boeien. Hij leefde meer dan anderhalve eeuw geleden, maar nog steeds spreekt hij ons aan. Het is wonderbaarlijk hoe hij het raadsel van het leven nader probeert te verklaren en op te lossen, zoekend naar een verbinding tussen zijn eigen ervaringen en zijn religieuze wortels. Zich steeds bewegend op het grensvlak van filosofie, psychologie en religie. Hij onderzoekt, verhaalt, verklaart op een zodanige manier, dat de lezer gedwongen wordt de opgeworpen vragen zelf te beantwoorden. Ieder mens is uniek en zal zijn eigen antwoorden moeten vinden. Kierkegaard geeft de denkrichting aan, het antwoord laat hij aan de lezer.

Dit voorjaar verscheen er een nieuw boek over Kierkegaard. Een pareltje, zo noemt kenner Geert Jan Blanken het boek. Het is een feestje om het te lezen. Het boek Wij zijn ons brein van Dick Swaab, beleefde veel drukken. Het is echter zaak om niet zomaar  met die eenzijdige visie op de mens mee te gaan. Kierkegaard gaf al in de 19e eeuw aan, zo verwoordt Andries Visser het, dat niet ons brein denkt en overweegt, maar dat we dat zelf doen met onze geest.

We willen in zes middagen over dit boek in gesprek gaan. Kierkegaard lezen we graag in groepsverband. Wanneer je dat met elkaar doet, blijkt hij veel rijker te zijn dan wanneer je hem alleen leest. Hij werpt je op jezelf terug, confronteert je met de waarheid van je eigen leven. In deze cyclus lezen we óver het mensbeeld van Kierkegaard, maar mét  veel citaten van hemzelf kunnen we zeer zeker ook genieten van zijn unieke, spitse en diepe wijsheden, terecht pareltjes genoemd. Een fijne manier om met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen.

We lezen: Andries Visser, De mens is geest, Kierkegaards Humanisme. ISBN 978 946340 1852 NUR 730  Uitgeverij Damon, Eindhoven. € 19,90    

         

Dagen               Zes woensdagen  (14.00 – 16.30 uur)
Data                  22 jan – 5 feb – 19 febr – 4 mrt – 25 mrt – 15 april
Kosten              60 euro
Begeleiding      Riet Spierings en Krijn Kramer