Søren Kierkegaard: de mens is geest

Menselijkheid en religiositeit zijn niet te scheiden, maar horen onverbrekelijk samen

 Kierkegaard blijft boeien. Hij leefde meer dan anderhalve eeuw geleden, maar nog steeds spreekt hij ons aan. Het is wonderbaarlijk hoe hij het raadsel van het leven nader probeert te verklaren en op te lossen, zoekend naar een verbinding tussen zijn eigen ervaringen en zijn religieuze wortels. Zich steeds bewegend op het grensvlak van filosofie, psychologie en religie. Hij onderzoekt, verhaalt, verklaart op een zodanige manier, dat de lezer gedwongen wordt de opgeworpen vragen zelf te beantwoorden. Iedere mens is uniek en zal zijn eigen antwoorden moeten vinden. Kierkegaard geeft de denkrichting aan, het antwoord laat hij aan de lezer.

Voorjaar 2019 verscheen er een nieuw boek over Kierkegaard De mens is geest. Een pareltje, zo noemt kenner Geert Jan Blanken het boek. Het is een feest om het te lezen. Het boek Wij zijn ons brein van Dick Swaab beleefde vele drukken. Het is echter zaak om niet zomaar met die eenzijdige visie op de mens mee te gaan. Kierkegaard gaf al in de 19e eeuw aan, zo verwoordt Andries Visser het, dat niet ons brein denkt en overweegt, maar dat we dat zelf doen met onze geest.

 We willen over dit boek opnieuw in gesprek gaan. Kierkegaard lezen we graag in groepsverband. Wanneer je dat met elkaar doet, blijkt hij veel rijker te zijn dan wanneer je hem alleen leest. Hij werpt je op jezelf terug, confronteert je met de waarheid van je eigen leven. In De mens is geest lezen we óver het mensbeeld van Kierkegaard, maar mét veel citaten van hemzelf kunnen we zeer zeker ook genieten van zijn unieke, spitse en diepe wijsheden, terecht pareltjes genoemd. Een fijne manier om met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen.

Afgelopen voorjaar moest de reeks bijeenkomsten rond De mens is geest worden afgebroken vanwege de Corona-crisis. We pakken dit najaar de draad weer op met de deelnemers van afgelopen voorjaar en met nieuwe belangstellenden voor zover daar nu ruimte voor is. In de eerste bijeenkomst zullen we het eerste deel van het boek nog eens hernemen, om daarna vanaf hoofdstuk VI het boek samen uit te lezen.

Andries Visser, De mens is geest, Kierkegaards Humanisme.

ISBN 978 946340 1852. Uitgeverij Damon, Eindhoven. € 19,90

            

Dagen              Vijf woensdagen (14.00 – 16.30 uur)
Data                30 sept – 14 okt – 28 okt – 11 nov – 25 nov

Kosten             50 euro

20 euro voor de deelnemers van voorjaar 2020

Begeleiding     Krijn Kramer en Riet Spierings