Schrijven over je leven

Misschien dacht je er wel eens aan: over je leven te schrijven. Je hebt ervaring met een dagboek of helemaal geen schrijfervaring.

Er gebeurde iets in je leven en je zou wel eens een en ander opnieuw op een rijtje willen zetten.  Of je zou zomaar een begin willen maken met een eigen verhaal.

 

Waar werd je in je herinnering geraakt en geopend voor wat het leven ons brengt?

Wie stonden er aan je wieg en welke ontmoetingen bleven je bij?

Waar ligt onze eigenheid en kracht? Wat zijn de draden, die ons met anderen verbinden en die ons leven verdiepen en vertrouwen geven?

 

We bieden een serie van zes bijeenkomsten aan waarin je onder begeleiding schrijft, leest, luistert en vraagt en aan een eigen levensverhaal werkt.

We luisteren en vragen en komen gaandeweg grotere lijnen in ons bestaan op het spoor. We ontdekken filosofische, dichterlijke en mogelijk ook spirituele bronnen die voor ons van waarde zijn. Waar wat het dagelijks leven overstijgt of verdiept altijd gekoppeld is aan eigen ervaringen. In onze relaties met anderen, in de natuur,  in gedachten of gevoelens. In het zoeken van religieuze betekenis, kunst of muziek.

 

Zo werken we aan de hand van existentiële thema’s en nu en dan een kleine creatieve opdracht. We leren reflecteren en zullen ook thuis hoofdstukjes schrijven. Naar eigen keuze lezen we elkaar daar tijdens de bijeenkomsten een gedeelte van voor. Waarbij steeds

 

 

geldt dat de regie over wat je met elkaar deelt in eigen handen blijft. Dat is belangrijk.

 

Zo kijken we, ongeacht onze leeftijd, terug en vooruit rond thema’s als ontvankelijkheid, autonomie en verbinding.

 

We werken gedurende zes bijeenkomsten in een groep van maximaal acht deelnemers toe naar het schrijven van een eigen levensverhaal van rond de 5000 woorden dat een nieuw anker vormen kan op je verdere levensweg. *

 

De begeleiding van deze zes middagen op het KCS is in handen  van Juut Meijer, theoloog en pastor – levensgesprek in perspectief. Coes Delprat is fertiliteitsarts en gespreksleider Moreel Beraad in de zorg.

 

*Deze cursus is eerder ontwikkeld door drs. Jannet Delver en inmiddels ondergebracht bij de Rijksuniversiteit Groningen, Centre Religion, Health and Wellbeing.

 

Dagen: Zes zaterdagen (13.00 –  16.00 uur)

Data: 23 sep  –  7 okt  –  21 okt  –  4 nov  – 18 nov  –  2 dec

Kosten: 66 euro

Begeleiding: Juut Meijer en Coes Delprat