Van de Schoonheid en de Troost

Van de Schoonheid en de Troost

Wat filosofen ons te zeggen hebben in deze tijd

 

Het intrigerende programma Van de Schoonheid en de Troost, dat Wim Kayzer in de jaren negentig maakte voor de VPRO-televisie, blijft op het KCS onverminderd in de belangstelling staan. Kayzer interviewde 26 befaamde kunstenaars, schrijvers, wetenschappers, filosofen en musici over datgene wat het leven voor hen de moeite waard maakt. Hoe weten zij te leven te midden van de vaak chaotische alledaagse werkelijkheid?

Hij legde hen de vraag voor wat in hun leven schoonheid vertegenwoordigt en of die schoonheid in staat is om troost te bieden in een somtijds moeilijk bestaan. Geen gemakkelijke vraag, waarop zijn gesprekspartners zoekend en tastend een antwoord zochten, zowel vanuit hun werk als hun persoonlijk leven. De reacties waren zeer uiteenlopend. Waar voor de een schoonheid en troost schuilen in de ordening, vindt de ander deze juist in het onvoorspelbare en het vergankelijke. Maar ook in muziek, familiefoto’s en zelfs in verdriet kan schoonheid schuilgaan.

Aan de hand van enkele indrukwekkende interviews zullen ook wij ons in deze cyclus bezighouden met de vraag wat ons leven de moeite waard maakt. Wat biedt mij zowel schoonheid als troost om me te verzoenen met het leven?

Dit keer kijken we naar drie beroemde filosofen die een visie ontwikkelen die ook in onze tijd zowel relevant is voor ieder persoonlijk als voor de samenleving in zijn geheel.

Roger Scruton staat bekend als een zeer originele denker en als conservatief in de goede zin van het woord. Hij is als weinig anderen in staat na te denken over de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, het belang van religie en over het persoonlijke welbevinden in harmonie met de omgeving. De verwondering en het ontzag die we deelachtig worden als we ons eigenbelang opzij zetten en met belangeloze hartstocht de natuur aanschouwen, zijn niet alleen de kern van esthetisch genoegen, maar ook de kern van de vroomheid.

Martha Nussbaum wordt wel de filosofe van de emoties genoemd: Ik denk dat emoties een soort beweging zijn, een soort energie, zeker geen gedachte. Ze zijn als windvlagen of de golven van de zee. Ze krijgen vat op mijn lichaam en brengen het in actie.

In het interview is ze zeer openhartig over haar eigen emotionele ervaringen en de invloed daarvan op haar leven.

 

George Steiner is enorm belezen en wordt om die reden wel de wandelende bibliotheek genoemd. Dat maakt begrijpelijk waarom hij zichzelf  benoemt als slechts een lezer met anderen. Hij is van jongs af aan gefascineerd  door de onaantastbare, rotsvaste kern van het uitzonderlijke, het specifieke, het unieke. Hieruit komt zijn wantrouwen voort tegen allesomvattende theorieën. Toch blijft hij zoeken naar de samenhang der dingen.

We kijken naar drie indringende gesprekken en zullen graven naar de onderstroom die ons leven kleurt, maar waar we doorgaans niet zo uitvoerig bij stilstaan. Wie gelooft dat schoonheid en troost kunnen bijdragen aan een zinvol bestaan, is van harte welkom.

Het destijds bij de serie verschenen boek: Wim Kayzer, Het boek van de schoonheid en de troost, is alleen nog tweedehands verkrijgbaar via Internet.

Dagen               Drie vrijdagen (11.00 – 16.30 uur)

Data                 9 feb – 23 feb – 9 mrt

Kosten              60 euro

Begeleiding       Lia Vergouwen en Wil van der Heijden