Samenspraak rond het boek van Erik Borgman, Alle dingen nieuw

‘Een theologische visie voor de 21ste eeuw’ , zo luidt de ondertitel van dit lijvige boek, het eerste deel van een trilogie in wording. Die omschrijving is goed gekozen. Het is een visie voor onze tijd, een visie die aan het denken zet en zo ook voor de lezer werk-in-uitvoering wordt. Een visie die naast binding met de H. Schrift en kerkelijke documenten zich mengt met hedendaagse literatuur, met muziek en dans.  Erik Borgman is in katholieke kring een van de eersten geweest die zich verzet heeft tegen de recente trend op veel universiteiten om theologie te laten opgaan in een algemene stroom van religiewetenschappen. Hij zet met kracht van argumenten en uitermate welsprekend theologie weer op de kaart als een geloofsdenken dat voor zichzelf moet spreken en zich niet mag laten inklemmen in de regels van het publieke debat. Zonder overigens dat debat te schuwen. Hefboom voor deze operatie is dat theologie begint met gebed en geloof, met aanroeping van God –Invocatio  noemt hij dit eerste deel. Bidden en denken horen in de theologie bijeen, als vertrouwen en inzicht scheppen. Spiritualiteit is niet een mogelijke afgeleide van theologie, maar juist de rode draad, de levensader ervan. Dat maakt het boek geschikt  als een uitdagende context  voor onze eigen spirituele visies en ervaringen.

We zouden als volgt te werk kunnen gaan. Als voorbereiding lezen alle deelnemers zo mogelijk het afgesproken gedeelte: Inleiding en Invocatio  (blz.  9–55) voor 12 nov, hst. 1 (blz. 55–112) voor 26 nov en hst. 2 (blz. 113–200) voor 10 dec.  Op de betreffende zaterdag wordt door de begeleider de lijn van de afgesproken tekst samengevat, waarna we in gesprek gaan over inhouden die onze belangstelling wekken en reactie uitlokken. Samen dragen we er zorg voor dat onze samenspraak niet te cerebraal wordt maar stroomt vanuit onze eigen ervaring en vragen.

 

Dagen               Drie zaterdagen (11.00 – 16.00 uur)

Data                   12 nov – 26 nov – 10 dec

Kosten              66 euro

Begeleiding      Frans Maas