Rondom de liederen van Leonard Cohen

Leonard Cohen ( 1934 – 2016) was een dichter en zanger die de vragen naar zin en onzin, liefde en lijden niet uit de weg ging. In zijn prachtige liederen vinden we deze zoektocht terug. Hij putte uit meerdere religieuze tradities, al was zijn eigen joodse geloof altijd aanwezig. Zijn diepzinnige teksten zijn moderne psalmen.

Maar zijn woorden zijn niet gemakkelijk te verstaan. Het is poëzie met meerdere lagen. Het aardse en het hemelse, het menselijke en het goddelijke lopen vaak door elkaar heen. Er is tijd en ruimte nodig om dieper in zijn liederen te duiken. En we hebben elkaar daarbij nodig!

Op vijf vrijdagmiddagen luisteren we iedere keer naar één lied. Met elkaar zoeken we naar de betekenissen in de tekst en we doen dit met een werkwijze die aan de Lectio Divina is ontleend. In een eerste ronde gaat het om de vragen: waar gaat dit lied over volgens jou? Wat wil Cohen met zijn lied aan ons duidelijk maken? Welke woorden vinden we moeilijk? In een tweede ronde gaat het om de vragen: Wat doet dit lied met jou? Waar raakt de inhoud aan jouw eigen levenservaring?

Ieders inbreng wordt gewaardeerd. De teksten zijn in het Engels, maar een Nederlandse vertaling is aanwezig.

Begeleider Frank Kazenbroot is theoloog en twintig jaar kloosterling geweest in de Abdij van Berne. Momenteel is hij is geestelijk verzorger in een ziekenhuis. Zijn leven lang is hij al een liefhebber van de liederen van Leonard Cohen.

In 2018 heeft hij het boek geschreven: Wees lief voor deze ziel, veertig vensters op Leonard Cohen.

 

Dagen               Vijf vrijdagmiddagen (14.00 – 16.30 uur)

Data                  14 okt – 28 okt – 11 nov – 25 nov – 9 dec

Kosten              55 euro

Begeleiding      Frank Kazenbroot