Rond de waterput

Dagen: Drie vrijdagen (10.30 – 16.30 uur)
Data: 6 mrt – 20 mrt – 3 apr
Kosten: 54 euro
Begeleiding: Dinette Kooiman en Mineke Kroes

 

Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken’. (…) De vrouw antwoordde: ‘ Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’  (Johannes, 4, 6-9)

 

De waterput was en is in het Midden-Oosten een essentiële plaats. Hier wordt het levensnoodzakelijke water geput om mens, dier en boom in leven te houden, ook in tijden van droogte.

 

Naast de functie van feitelijke levensbron vonden en vinden er bij de waterput ook vele ontmoetingen plaats. Alledaagse maar soms ook verrassende of ingrijpende ontmoetingen. Ontmoetingen die het leven een andere wending geven. Ook Jezus had aan de waterput een belangrijke ontmoeting, en wel met een vrouw. Haar leven nam na deze ontmoeting een belangrijke kering.

 

Jezus had meer van zulke ontmoetingen met vrouwen in zijn leven: wijze vrouwen, zoekende vrouwen, hartstochtelijke vrouwen, wanhopige vrouwen. Eén ding hadden de vrouwen gemeen. Na deze ontmoeting was hun leven niet meer hetzelfde.

 

Jezus is de laatste jaren onmiskenbaar ‘terug’, zo meldt ons het tijdschrift ‘Happinez’. De stapel boeken met een andere kijk op het leven en de boodschap van Jezus groeit. Daarbij gaat het niet alleen maar om nieuwe ontdekkingen, interpretaties en uitgangspunten. Er lijkt ook ruimte vrijgekomen te zijn om ons met frisse moed en een onbevooroordeelde blik af te vragen wat voor mens hij eigenlijk moet zijn geweest en wat hij te zeggen had.

 

In deze cyclus lezen we een aantal verhalen waarin ontmoetingen tussen Jezus en vrouwen centraal staan. We gebruiken ze als spiegelverhalen voor ons eigen leven. Herkennen we ons in deze vrouwen, kunnen we iets van hen leren? Bieden deze verhalen ons een nieuw of breder perspectief? Of hebben wíj deze vrouwen en deze Jezus misschien iets te zeggen?

 

Naast de ontmoeting met de verhalen, is er ook de ontmoeting en het gesprek met elkaar. Ook deze nemen we mee in het verhaal van ons leven. Rond de waterput …

 

Een vader vertelt zijn kind een verhaal.

De luisteraar vertelt,
De verteller luistert.
Vader en kind worden een en al oor.
Vader en kind worden een.

(Uit: Rumi, Gedichten)

 

Als uitgangspunt gebruiken we bij deze cyclus de Bijbelverhalen zelf, aangevuld met andere teksten (o.a. van Anselm Grün) en gedichten. We proeven van de weldaad van de stilte, maken een korte wandeling of doen een meditatieve oefening in de buitenlucht.

Ook mannen zijn van harte welkom!