Rilke bezingt het leven

Hij deed dat een dichter-leven lang. En bijvoorbeeld Etty Hillesum heeft hem zo goed gehoord dat zij zijn woorden wilde ‘lenen voor weergave van eigen dingen’ waarvoor ze nog ‘geen eigen woorden’ had. Woorden over alles tussen hemel en aarde. Hij was voor haar een van die ‘wegwijzers naar de regionen van de ziel’:

 

Waarheen richt ik mijn ziel zodat ze niet

de jouwe raakt? En hoe moet ik haar tillen,

     over jou heen, om nog meer te willen?

Toch brengt al wat ons aanraakt, jou en mij

     tot elkander als een van die streken,

die uit twee snaren maar één stem doen spreken.

     Op wat voor instrument zijn wij gespannen?

     En welke violist houdt ons in handen?

            O lied zo blij.

Rilke’ s werk omvat zowel fictie, beschouwend proza als poëzie.

Ons beperkend tot zijn poëzie willen wij net als Etty Hillesum zijn leeslessen volgen. Zij was geroerd door het scheppende vermogen van deze poëtische goochelaar, die aandachtig naar eigen innerlijk dichtte over boven en beneden en wat daar woont aan engelen, mensen, dieren en dingen. Heel vaak wordt Rilke door Etty geciteerd. Aan de gedichten die zij in haar cahiers aanhaalt zullen we apart aandacht besteden in één van de vijf bijeenkomsten waarin wij met haar en hem meegaan en leren aandachtig te zijn bij jou en Jou, bij vriend en vreemde en bij alles wat is en verwijst.

 

Dagen                 Vijf dinsdagen (14.00 – 16.30 uur)

Data                    2 okt – 16 okt – 30 okt – 13 nov – 27 nov

Kosten                50 euro

Begeleiding        Janneke Krijger en Cees Savelkouls