Pelgrims in het leven

Dagen: Zes woensdagen (14.00 – 16.30 uur)
Begeleiding: Riet Spierings enn Mart Vogten

 
Als het christendom tam is geworden, moeten we opnieuw beginnen.

 
Lucette Verboven wandelt al jaren met schrijvers, denkers, monniken, nonnen en kunstenaars. Zij treft hen aan op hun pad, stelt hen vragen, zodat ze gaan vertellen over de weg die ze hebben afgelegd, over het doel van hun zoeken, over het beeld dat zij zich van de wereld maken en over wat de bestemming van dat alles kan zijn. Waarheen zijn zij onderweg? Wat drijft hen?

 
Haar interviews lezend gaan we zelf met elk van hen op stap.
Zij ontmoet Helen Prejean, die ter dood veroordeelden begeleidde. Spiritualiteit brengt ons altijd naar diepere lagen, naar een wereld waar onverzoenlijke tegenstellingen verzoend worden.

 


André Chouraqui,
ooit onderburgemeester van Jeruzalem en persoonlijk adviseur van president David Ben Goerion. Doodgaan is terugkeren, niets om bang voor te zijn, une merveilleuse illumination.

 


Augustin Ichiro Okumera
, een Japanse karmeliet, boeddhist én christen, in Rome raadgever voor de interreligieuze dialoog. Iemand zei (niet ik, maar ook niet iemand buiten mij): je aanvaardt nu alle mirakels, want zonder mirakels kan niemand het echte christendom verstaan.

 
Vincent Shigeto Oshida, dominicaan, boeddhist die Christus heeft ontmoet. Een pelgrim in het leven met niets in handen (arm), maar bevrijd van hoogmoed. Enzo Bianchi, stichter van een nieuwe gemeenschap van leken en monniken, mannen en vrouwen van verschillende geloofsovertuigingen. In de stilte wordt er gecommuniceerd.

 
Mary McAleese, expresidente van de Ierse Republiek. In plaats van een kogelvrij vest te dragen, zorgt zij ervoor dat haar ziel in een constante staat van genade is. Vergeven moet je telkens opnieuw doen, steeds weer leren niet aan de gevoelens van haat en bitterheid toe te geven.

 


Tessa Bielecki
, karmelietes en medeoprichtster van het Spiritual Life Institute of America, een religieuze gemeenschap voor celibataire mannelijke en vrouwelijke kluizenaars. Politiek beleid is belangrijk maar beperkt. Alleen contemplatie leidt tot een radicale verandering van gedachten en gevoelens…, zodat je alleen nog maar kunt doen wat goed is voor de gemeenschap.

 


Raimon Panikkar.
Ik ben als christen op zoek gegaan, heb mezelf als hindoe gevonden en keer terug als boeddhist, zonder dat ik opgehouden ben christen te zijn…Salaris is de moderne vorm van slavernij. Je werkt acht uur per dag, vijf dagen per week en op het einde van de maand krijg je geld. Wij leven onbewust en hebben angst voor de vrijheid. De westerse mens is geobsedeerd door zekerheid.

 
Willigis Jäger, benedictijner monnik en zenmeester. Religie biedt mensen beelden van God die zijn als vensters. Ze laten het licht erachter zien, maar het licht zélf zijn ze niet… Sacramenten zijn rituelen die we nodig hebben omdat we datgene wat we ervaren, ook willen uitdrukken en vieren. Echte mystiek is bij Jäger op de wereld gericht, creatief, sociaal en naar buiten tredend.

 
Paulo Coelho, de Braziliaanse succesauteur, constateert twee dingen als hij de evangeliën leest: Jezus geniet van het leven, is voortdurend met anderen aan het eten en drinken, reist veel en praat met iedereen, neemt initiatief om naar mensen te gaan. En: In het evangelie is geen scheiding tussen het sacrale en het profane. Jezus brak die muur af.

 
Om aan de cyclus te kunnen deelnemen is het van belang het boek van Lucette Verboven, Pelgrim in het leven (Pelckmans, Kapellen / Dabar-Luyten, Heeswijk 1999) ter beschikking te hebben. Dit boek is uitverkocht. Maar via het KCS is het verkrijgbaar.