Over het Magnificat van Bach

Openingsavond   van het nieuwe jaar bij het KCS Haarlem

 

Over het Magnificat van Bach: Een bevrijdend lied.

Er is in de loop der eeuwen een niet te tellen hoeveelheid liederen over Maria gedicht en op muziek gezet. Daartegen steekt het enige lied dat Maria zelf zingt slechts mager af: het Magnificat. Maar daarom is haar lied niet minder populair geweest en dat is het nog steeds. Velen, zowel vrouwen als mannen, voelen zich in het lied van Maria gesteund in hun strijd tegen de ongerechtigheid die mensen in onze wereld elkaar aandoen.

Ook Bach weet zich geraakt door Maria’s lied: de figuur van Maria en het latijn van de tekst hebben hem als protestant geenszins gehinderd tot het schrijven van een prachtige compositie, bedoeld om in feestelijke liturgievieringen te worden uitgevoerd. Wij mogen ons laten inspireren door de manier waarop Bach Maria haar geloven doet uitzingen. Wij luisteren naar de muziek en het verhaal eromheen.

 

Ad de Keyzer zal deze avond leiden. Hij is medewerker aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen op het terrein van liturgische spiritualiteit.

 

Opgave per mail of brief.

 

Datum:                Vrijdag  11 januari van 19.30 tot 21.30 uur

Kosten:                 € 5,-

Plaats  :                KCS, Parkstraat 1, 2011KJ Haarlem

Emailadres:          info@kcs-haarlem.nl

Website:              www.kcs-haarlem.nl