Opvoeding als levenskunst

Vaarwel zei de vos, dit is mijn geheim: Het is heel eenvoudig: echt zien kun je alleen maar met je hart. Het essentiële wordt door je ogen niet gezien.
(Uit: Antoine de Saint-Exupéry, De kleine prins)

 

Kinderen helpen het beste uit zichzelf te halen. Dit kunnen we zien als een van de belangrijkste uitdagingen in het opvoedingsproces met onze kinderen. Hoe doen we dat in ons volgeboekte leven met onze drukke gezinsagenda’s? Leren we kinderen hun unieke eigenheid zo goed mogelijk te ontplooien? En wat heeft je kind dan precies nodig?De bekende monnik en schrijver Anselm Grün geeft aan dat het in de opvoeding belangrijk is dat kinderen vooral gaan ervaren en voelen dat hun leven er echt toe doet, dat ze met hun leven, ieder op zich, daadwerkelijk een uniek spoor in deze wereld trekken. Ieder kind, zegt hij, is een uniek oerbeeld van God. Wie met dat oerbeeld in aanraking komt, wordt er door in beweging gezet. Als opvoeders hebben we dan ook iets te doen met ‘levenskunst’. Dat wil zeggen dat we een manier van leven vinden waarbij we in verbinding komen met het diepere van onszelf, zodat dit ruimte krijgt om te ademen en te bestaan.

 

Als opvoeders zetten we kinderen op weg om zich de kunst van het leven eigen te maken. Tegelijkertijd nodigt de ontmoeting met onze kinderen ook uit zelf een gelukkige ouder of opvoeder te zijn (of te worden). Deze thema’s staan deze zaterdag in november centraal. Een dag om eens stil te staan bij jezelf als opvoeder en bij het unieke proces dat je als opvoeder gaat met ieder kind. Een dag die je jezelf als opvoeder eens mag gunnen in de hectiek van het leven van alledag.

 

Tijdens deze bijeenkomst werken we met een aantal praktische en eenvoudige oefeningen, laten we ons in beweging zetten door een aantal teksten (o.a. van Anselm Grün) en gaan we in gesprek met elkaar. Ervaringen uit het concrete dagelijks leven zijn steeds het uitgangspunt van deze inspirerende dag. De begeleiding is in handen van twee moeders van kinderen tussen 7 en 12 jaar.

 

Dag  Zaterdag (11.00 − 16.30 uur)
Datum  20 november
Kosten  20 euro
Begeleiding  Dinette Kooiman en Mineke Kroes