OPEN AVOND KCS De Karmeliet Titus Brandsma: een levende getuigenis

De onlangs heilig verklaarde Titus Brandsma (1881 – 1942) is een van de meest inspirerende karmelieten voor de hedendaagse wereld.

Op 17-jarige leeftijd koos hij voor intrede in de Karmelorde. Al in de eerste jaren van zijn kloosterleven kwam hij in contact met mystieke geschriften. Later werd hij hoogleraar wijsbegeerte en mystiek aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen. Zijn interesse was echter niet alleen studieus gericht: hij was ook zeer bewogen om de persoonlijke godsrelatie van mensen.

In de jaren ’30 heeft Titus Brandsma bij vele gelegenheden gewaarschuwd tegen de gevaren van het opkomende  nationaalsocialisme. Op 19 januari 1942 werd hij door de Gestapo gearresteerd en beschuldigd van sabotageactiviteiten. Niet lang daarna begon zijn laatste reis, via verschillende gevangenissen, richting het concentratiekamp Dachau. Hier stierf hij op 26 juli 1942.

Wat betekenden  Brandsma’s levenshouding en geloof in het alledaagse leven, zowel in vrijheid als in gevangenschap? Hoe kwam het daarin tot uitdrukking en hoe zou je een held en heilige kunnen zijn in het gewone leven?

Deze avond wordt verzorgd door Anne-Marie Bos, werkzaam als wetenschappelijk medewerker aan het Titus Brandsma Instituut  in Nijmegen.  Zij heeft zich al heel lang verdiept in deze mystiek begaafde heilige en verzetsheld en komt graag haar ervaringen  met ons delen. Deelname is alleen mogelijk na aanmelding.


Datum                Vrijdagavond 9 sept.  (19.30 –  21.30) uur

Kosten               Open schaal collecte

Begeleiding       Anne-Marie Bos