Op het spoor komen van innerlijke ruimte

Een weg door het ouder worden

 

Wandelaar, je voeten zijn de weg en niet meer dan dat.

Wandelaar, er is geen weg, de weg ontstaat al gaande.

Al gaande ontstaat de weg en als je achterom

kijkt zie je het pad, dat je nooit meer kunt gaan.

(13e eeuwse inscriptie op een kloostermuur in Toledo)

 

Al wandelend door het leven worden we vanzelf ouder. Mooi en boeiend is dat, of kan het zijn, maar in het algemeen wordt daar niet zo tegenaan gekeken. Ouder worden is lichamelijke aftakeling, niet meer kunnen wat je wilt, gemis en verdriet meemaken, eenzamer worden omdat geliefde familieleden en vrienden wegvallen. Toch is er meer dan dat, ouder worden geeft ook nieuwe keuzes en kansen. We hoeven niet meer zoveel van onszelf, er wordt minder van ons verwacht, we hebben meer tijd voor bezinning en verdieping. Als we leren omgaan met deze aspecten van ouder worden, kan er ruimte ontstaan voor het onverwachte: nieuwe perspectieven en verdere groei.

 

Met elkaar gaan we in gesprek om op het spoor te komen van nieuwe innerlijke ruimte. Ons vertrekpunt is die onbekende weg, die zich uitstrekt onder onze voeten en waarop we niet kunnen terugkeren. We lezen en bespreken met elkaar gedichten en prozateksten die raken aan thematieken over ouder worden: het beamen van het ouder worden, terugkijken en loslaten, innerlijke ruimte ontdekken, zin geven en zin ontvangen. De prozateksten worden ontleend aan het werk van Herman Andriessen en we lezen gedichten van onder andere Rutger Kopland, Ida Gerhardt, M. Vasalis en Hans Andreus.

Samen lezen we de teksten en delen we wat ons hierin raakt, wat raakt aan ervaringen op onze weg door het leven. Door er samen over te praten en te erkennen wat mooi en wat moeilijk was en is, kunnen we herkenning vinden bij elkaar, en zo verder groeien naar aanvaarding van het leven achter ons en vertrouwen in de weg die voor ons ligt. Zo vinden we vrede met onszelf en met de weg van het ouder worden want…

 

Wij groeien met de jaren

naar binnen

waar wij als ’t ware

niet meer verjaren

omdat beminnen

en leven samengaan

en wij het ‘andere’ ontginnen.

(Jos Van den Broeck)

 

Dagen                Vijf woensdagen ( 13.30 – 16.00 uur)

Data                   20 jan. – 3 feb. – 17 feb. – 2 maart – 16 maart

Kosten               50 euro

Begeleiding       Wil Simis-Goddijn en Joanne Kruijswijk Jansen