Op de marktplaats

Dagen: Vijf woensdagen (10.00 – 12.30 uur)
Begeleiding: Tony Lindijer en Riet Spierings

 
‘En ik zag zoiets als een marktplaats waar menselijke kostbaarheden alsook wereldse geneugten en allerlei soorten handeltjes te zien waren…
En zoals een marktkoopman zijn waren uitstalt om door de verlokkende aanblik daarvan vele kopers aan te trekken, zo biedt de duivel zijn kunsten aan, hij prijst ze hoog en noemt ze goedkoop, zodat de mensen er des te begeriger naar grijpen. De kooplustigen tuinen erin. Zij betalen met hun goed geweten de prijs…’

 
In de veelheid en de complexiteit van ons bestaan worden we vaak overladen met een constante stroom van indrukken. Iedereen kent dat wel. Het leven lijkt dan één grote marktplaats waar eenieder met loven en bieden vecht om voorrang. Hoe vinden we richting en houden we stand?

 
Daarbij is het niet alleen de grote overdaad die schaadt, maar ook de onmacht die wij voelen tegenover alle narigheid en ellende in de wereld die bij ons binnenkomt. In de terminologie van Hildegard van Bingen, een abdis, mystica en componiste uit de 12e eeuw, gaat het om het kwaad in de wereld en de duivel: de duistere krachten die er voor zorgen dat er aan de narigheid geen einde komt.

 
Het woord duivel, het boze beginsel als persoon gedacht, mag dan niet meer zo tot onze verbeelding spreken, toch blijven wij wel steeds te maken hebben met die grote verscheidenheid waarin licht en duister elkaar afwisselen, de goede en kwade dingen zich presenteren, meestal onontwarbaar met elkaar verbonden. Veelal worden het grijze, deprimerende gebieden waar we niet goed raad mee weten en die ons met een zekere verwarring achterlaten.

 
Hildegard ziet dat in haar tijd ook, de vele gedaantes van het kwaad, en zij zegt daar zinnige dingen over. Zo is alle positieve kracht waarmee wij dingen kunnen onderscheiden samengevat in de discretio, het onderscheidingsvermogen, de moeder van alle deugden. Ook andere positieve krachten kunnen ons helpen, zodat wij onze richting kunnen bepalen en het duistere tegemoet kunnen treden. Met deze positieve godskrachten of deugden komen we een heel eind in de verwarring van ons leven. Een sprankelend inzicht om de marktplaats vol verlokkingen tegemoet te treden? Wellicht voelen wij ons iets minder verloren temidden van het loven en bieden en de zuigende kracht van alle dubieuze aanbiedingen.

 
Met behulp van teksten van Hildegard, haar muziek en haar visioenen proberen we antwoorden te zoeken op de vragen die bij de wereld als marktplaats bij ons opkomen.

 
Na een korte inleiding op Hildegard van Bingen worden de visioenen gelezen waar het kwaad in diverse gedaantes naar voren komt. We kijken naar waar het ons leven raakt en waarover we met elkaar in gesprek willen gaan.