Op adem komen

Dagen: Zes woensdagen (14.00 – 16.30 uur)
Data: 24 sep – 8 okt – 22 okt – 5 nov – 19 nov – 3 dec
Kosten: 54 euro
Begeleiding: Riet Spierings enn Mart Vogten

 

Veel te laat heb ik jou lief gekregen

schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw
veel te laat heb ik jou lief gekregen.
Binnen in mij was je, ik was buiten
en ik zocht jou als een ziende blinde
buiten mij, en uitgestort als water
liep ik van jou weg en liep verloren
tussen zoveel schoonheid die niet jij is.
(Huub Oosterhuis, Naar Augustinus: Belijdenissen 10.27)

 

In de hectiek en het rumoer van de dag, vol van kleine en grote zorgen, kunnen we soms een diep verlangen voelen naar stilte; een heimwee van de ziel om naar binnen te keren; los te laten de eeuwige gedachtestroom, emoties die in de weg zitten, om in een ruimte te komen waar je kan ‘ademen met je hart’. (Paul Begheyn)

 

Meditatie is de kunst van het aandachtig worden, liefdevol aandachtig naar wat zich in het stil zijn wil tonen; zonder ons te verliezen in de onophoudelijke stroom van gedachten en gevoelens. Dat vereist alertheid, een actieve houding die we kunnen inoefenen. We kunnen ontvankelijk worden wanneer we leren luisteren naar de stem die in de stilte spreekt.

 

Komen we dan in de buurt van die beelden uit de Bijbel: ‘de schat in de akker’, ‘de kostbare parel’, ‘de verloren drachme’, ‘de innerlijke tempel’?

 

Dat klinkt mooi. Maar is de stilte opzoeken wel zo’n aantrekkelijke bezigheid, ook al verlang je er soms naar? Is stil zijn en mediteren niet ongelofelijk saai en eigenlijk ‘verloren’ tijd?

 

Isaac van Ninivé, een Syrische woestijnmonnik uit de 7e eeuw, zegt er het volgende over: Heb de stilte lief boven alle dingen: zij zal je een vrucht aandragen die in woorden onmogelijk beschreven kan worden. In het begin zijn wij het, die onszelf dwingen te zwijgen. Maar vervolgens groeit er uit ons zwijgen iets wat ons tot het zwijgen aantrekt.

 

In de zes bijeenkomsten van deze cyclus gaat het ons voor alles om het verkennen van wat mediteren kan zijn. Is het iets voor jou? En wat doet het jou?

 

We oefenen, stap voor stap. Soms gaan we uit van teksten. We wisselen ervaringen aan elkaar uit en gaan daarover zo mogelijk met elkaar in gesprek.

 

Ook aan heel praktische zaken besteden we aandacht. Bijvoorbeeld aan lichaamshouding, rituelen, plaats, tijd en volharding.

 

In de tijd tussen de bijeenkomsten kunnen we uitproberen wat bij ons past.