Offer en inzicht, misverstand en lot

Vonne van der Meer en Willem Jan Otten zijn beiden schrijver en bovendien samen een echtpaar. Vonne van der Meer schrijft voornamelijk romans, Willem Jan Otten schrijft poëzie en romans, maakte toneelbewerkingen en kreeg voor zijn essays de P.C. Hooftprijs 2014.

 

In 2013 schreef Vonne van der Meer over offer en inzicht Het smalle pad van de liefde*; een verhaal rond overspel en het mozaïek van de scherven.

Soms kostte het haar veel moeite iets te doen of te laten voor een ander en dan trok ze zich even terug, in een kamer of in zichzelf. Dan deed ze haar ogen dicht en haalde diep adem. Stamelde een vraag, vroeg om kracht bij wat ze wilde maar nog niet op kon brengen (…) en Ze ontwaakt niet meer met het schamele gevoel dat haar iets is afgenomen (…) Ze is trots op hem en zichzelf. Maar dan…

 

Een paar jaar eerder dichtte Willem Jan Otten de vertelling De vlek** over misverstand en lot, rond een verwisseling van medische foto’s en de spiegels die toen braken.

Je ziet de vlek en kreunt: dus toch
en als de dokter zwijgt: klaar ben je,
ik hoor het je zeggen,

Niet dus, maar anders en dan…

 

De twee boeken gaan niet over elkaars onderwerp; en het eerste is een roman, het tweede een prozagedicht. Maar beide boeken gaan wel ook over elkaars thema’s en zoeken een levensbeschouwelijke bedding voor de menselijke ervaring, een samenhang voor de levensliedjes van mensen.

 

En dan de verrassing. Want gelukkig en je zou het na deze zinnen niet verwachten, maar bij dit alles zijn de verhalen eigenlijk niet echt topzwaar geworden maar soms zelfs verrassend licht.

 

Het is spannend om de twee boeken – op zichzelf het lezen en bespreken meer dan waard – ook met elkaar in verband te brengen, om vanuit het leven naar de liefde te kijken en de dood en vooral om te zien hoe het goede eruit ziet in het licht vanuit het schone bezien.

 

*Vonne van der Meer, Het smalle pad van de liefde, Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen 2013, ISBN 978 90 254 4123 4.

**Willem Jan Otten, De vlek. Een vertelling, Uitgeverij Van Oorschot, Amsterdam 2011, ISBN 978 90 282 4231 9.

 

Dagen             Vijf dinsdagen (14.00–16.30 uur)
Data                3 feb –17 feb − 3 mrt − 17 mrt – 31 mrt
Kosten            50 euro
Begeleiding    Janneke Krijger en Cees Savelkouls