Lees de nieuwsbrief van maart 2021

Nieuwsbrief

Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje naar info@kcs-haarlem.nl en vermeld bij het onderwerp ‘aanmelden nieuwsbrief’.

 

Corona

Aan alle deelnemers en belangstellenden van het KCS,

 

Opnieuw willen wij in deze voortdurende coronatijd ook via deze website iedereen graag informeren, in de hoop dat jullie allen het naar lichaam en ziel goed maken en niet getroffen zijn door het coronavirus.

 

Op een andere wijze is ons KCS daar wel door getroffen, dat wil zeggen door alle maatregelen van de strenge lockdown, die naar het zich laat aanzien wel tot eind maart

of nog langer kan duren. Afgelopen week hebben we daar als staf uitvoerig over beraadslaagd en het niet eenvoudige besluit moeten nemen om ons voorjaarsprogramma

als geheel – inclusief de al eerder doorgeschoven onderdelen – uit te stellen en door te schuiven naar het programma 2021-2022.

Het spijt ons ten zeerste voor iedereen die zich had aangemeld en uitkeek naar deelname en ontmoeting, maar vanuit onze verantwoordelijkheid als Centrum hebben we gemeend geen enkel risico te mogen nemen wat betreft de gezondheid van onze ook vaak kwetsbare deelnemers.

We begrijpen dat uitstel, soms herhaaldelijk, van dagen en cycli voor iedereen een teleurstelling is en danken jullie bij voorbaat voor jullie begrip en medewerking.

Tegelijkertijd  willen we graag omstreeks april bekijken of het mogelijk is om van de zomer  enige van de reeds geplande activiteiten aan te bieden van een of (met een tussentijd) twee dagen. Te zijner tijd zullen we dit nader bekend maken.

 

Laten we gezamenlijk hopen dat er over enige tijd weer (veel) meer mogelijk is.

Intussen wensen we jullie het allerbeste, met veel dank voor jullie belangstelling  en betrokkenheid bij het KCS.

 

Hartelijk gegroet.

De Staf van het KCS

 

 

Schrijf nu in voor het programma voorjaar 2021

van harte welkom!

Alle informatie vindt u onder de knop programma.  Mocht u vragen hebben, neem dan contact op: info@kcs-haarlem.nl.

Kijk ook op onze facebook pagina: “Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit”

 

“Karmel spiritualiteit in beelden

@Cees Savelkouls

In deze tijd van vooral ook ongewenste stilte willen we op de website  met een aantal afbeeldingen van soms hoog artistieke waarde de Karmelitaanse K van het KCS wat meer zichtbaarheid geven. Het streven is 1 maal per week een nieuwe bijdrage. We beginnen – er zal niet echt een chronologische volgorde zijn –  met de terecht beroemde ‘Teresa van Avila van Bernini ‘

Lees verder…….