Met Hadewijch op zoektocht naar God

Dagen: Vijf dinsdagen ( 14.00 – 16.30 uur)
Begeleiding: Riet Spierings en Elly van de Vin

 
Nog steeds weet Hadewijch een afstand van meer dan zeven eeuwen te overbruggen. In haar brieven, visioenen en gedichten maakt ze ons deelgenoot van haar levensavontuur met God, die van haar de naam Minne krijgt. Heel bijzonder voor die tijd is dat ze dúrft te schrijven over haar mystieke ervaringen: de korte momenten van geluk en de lange weg van gemis, waarin ze stand weet te houden.

 
Eer iemand door de Minne wordt gekoesterd,
heeft hij zware avonturen te doorstaan,
aleer hij daar geraakt
waar hij
de Minne geniet.

 
(Strofische Gedichten )

 
Door deze ervaringen wist Hadewijch in haar tijd de kring van vriendinnen, de begijnen, te bemoedigen op hun zoektocht naar God en haar een weg te wijzen van trouw en volharding. Een bekende uitspraak van Hadewijch is bijvoorbeeld:

 
De minne loont altijd, al komt ze dikwijls laat.

 
(Brief 7)

 
Niet alleen voor begijnen, maar ook voor mensen van nu kan Hadewijch een uitdagende leidsvrouw zijn op weg naar God.

 
Haar houding van op zoek gaan naar de Minne, maar ook van fier de strijd aan durven gaan, vindt haar inspiratie allereerst in de Bijbel. Zij herkent zich in Job en in Jacob, die ieder op eigen wijze de strijd met God aangaan. Ook de zoektocht naar de Beminde, waarover het Hooglied zingt, weet haar te inspireren.

 
Bovendien zal het ridderideaal van moed en trouw, dat volop leefde in Hadewijchs tijd haar beïnvloed hebben. Prachtig weet ze dit vooral in haar Strofische Gedichten vorm te geven.
Dat Hadewijch ook in onze tijd mensen weet te boeien en te inspireren bevestigt dat echte kunst tijdloos is.

 
Op een vijftal dinsdagmiddagen verdiepen we ons in haar mystiek.
We willen luisteren naar de tekst en naar elkaars ervaringen. Op ieders actieve deelname wordt gerekend.
Voor het gesprek gebruiken we eigentijdse vertalingen van Hadewijchs teksten, maar ook de schoonheid van het Middelnederlands zullen we horen klinken.