Met Antoine de Saint-Exupéry op zoek

Wij kunnen het wezenlijke niet voorzien.

Ieder van ons heeft de innigste vreugden beleefd daar waar niets ze hem deed verwachten.

 

Antoine de Saint-Exupéry is vooral bekend door het prachtige sprookje van De kleine Prins, dat hij in 1943 schreef. Het verhaal werd wereldberoemd en is in meer dan 160 talen vertaald. Maar behalve dat heeft Saint-Exupéry (1900 – 1944) heel wat meer op zijn naam staan en is hij nog steeds een van de belangrijkste auteurs van Frankrijk.

 

Antoine de Saint-Exupéry, die je een moderne mysticus kunt noemen, gaat in zijn verhalen op zoek naar het wezen van de mens. Zijn beroep als vliegenier heeft daartoe zeker bijgedragen. Hij behoort tot de pioniers in de luchtvaart. Met gevaar voor eigen leven verkende hij het luchtruim, werd beschoten, maakte noodlandingen, liep verschillende keren ernstige verwondingen op en werd met zijn toestel uiteindelijk op het eind van de tweede wereldoorlog neergeschoten. Door zijn avontuurlijke en riskante ondernemingen kwam hij meerdere malen in onherbergzame gebieden en in benarde omstandigheden terecht. Daarin trachtte hij moedig te overleven, zonder de hoop te verliezen. Zelf zegt hij:

 

Een mens zijn, dat wil juist zeggen verantwoordelijk zijn. Dat wil zeggen, zich beschaamd gevoelen over een ramp waarvoor men toch eigenlijk niet aansprakelijk is. Mens zijn dat is trots zijn op een overwinning die kameraden hebben behaald. Mens zijn dat is het gevoel hebben te helpen bij het bouwen van de wereld als men zijn eigen steentje bijdraagt. (…) Zijn eigenlijke deugd is niet zijn moed. Zijn ware grootheid is dat hij zich verantwoordelijk voelt.

 

Saint-Exupéry dacht diep na over hetgeen hem overkwam. Hij weet daarover meesterlijk te vertellen en tegelijk aan zijn ervaringen grote diepte te geven. Deze piloot, die ook technicus was en als geen ander de praktische kant van het leven op z’n waarde schatte, kon onderscheiden wat werkelijk van belang is in het leven.

 

Leven is langzaam geboren worden. Het zou wat al te gemakkelijk zijn als we zomaar een andere ziel zouden kunnen lenen! Soms lijkt het, dat een plotselinge verlichting van de geest een bestaan een geheel nieuwe wending geeft. Maar die verlichting betekent alleen, dat de Geest plotseling een weg aanschouwt, die langzaam voorbereid is.

 

Saint-Exupéry beschrijft wat de feitelijke situatie in hem oproept en welke wezenlijke vragen er naar boven komen. Hij zoekt naar de waarheid van iedere mens. Goed omgaan met elkaar, vriendschap, verantwoordelijkheid en solidariteit, daarin bestaat het wezenlijke van het menszijn. Het is zien met het hart.

 

Alleen als wij met onze broeders verbonden zijn door een gemeenschappelijk doel dat buiten ons ligt, kunnen wij vrij ademen. De ervaring leert ons dat liefhebben niet betekent dat wij naar elkaar kijken, maar dat wij samen in dezelfde richting kijken.

 

Voor de bijeenkomsten maken we een selectie uit zijn teksten over God, ons menszijn, over omgaan met elkaar, solidariteit en vriendschap. De teksten worden ter plekke ter beschikking gesteld. We hopen dat de verhalen van Antoine de Saint-Exupéry ons raken en ons ook uitnodigen onze eigen ervaringen te leren ‘zien met het hart’.

 

Dagen             Vijf woensdagen (14.00–16.30 uur)
Data                8 okt – 22 okt − 5 nov– 19 nov – 3 dec
Kosten            50 euro
Begeleiding    Wil Simis−Goddijn en Riet Spierings