Meister Eckhart over levenskunst

Meister  Eckhart over levenskunst  –  ‘Zo’n mens is het leven zelf’   (Open avond KCS)

 

Voorwaar ik zeg: zolang je je werken verricht om het hemelrijk of omwille van God of je eeuwige zaligheid, dus om iets buiten je, zolang is het wer­kelijk nog niet goed met je gesteld. Men mag dat dan wel van je menen, maar het beste is het toch niet. Want wer­kelijk, wanneer je meent in diepe verzonken­heid, vrome stemming, zoete vervoering en uitzonderlijke begena­diging méér van God te bekomen dan bij het haardvuur of in de stal, dan doe je niets anders dan God nemen, een mantel om zijn hoofd wikkelen en hem onder een bank schuiven. Want wie God op een bepaalde ‘wijze’ zoekt, die grijpt wel de wijze maar mist God die in de wijze verborgen is. Maar wie God zónder ‘wijze’ zoekt, die grijpt hem vast zoals hij in zichzelf is. Zo’n mens leeft met de Zoon en hij is het leven zelf. (Meister Eckhart)

Voor Meister Eckhart is levenskunst dat mensen zó bij zichzelf kunnen komen, dat ze in aanraking zijn met vreugde, uithoudings-vermogen en kracht, die hun eigen maat ver te boven gaat – dat zij God geboren doen worden, in zijn eigen woorden. Velen hebben die levenskunst van hem afgekeken en zich eigen gemaakt, in het recente verleden bijvoorbeeld Dag Hammarskjöld en Etty Hillesum. Zij lazen hem en begrepen wat hij bedoelde.

‘Bij jezelf komen’ – dat is een  woord dat in de hedendaagse literatuur over levenskunst veelvuldig voorkomt: zelf, identiteit, autonomie. Levenskunst bestaat erin dat mensen het goede leven zelf vorm geven. Je leven zelf in handen nemen: je moet het zélf weten, voor jezelf opkomen, je moet zélf kiezen, je moet voor wat je meemaakt zélf verantwoordelijkheid nemen. Zelfmanagement is een hedendaagse deugd bij uitstek, en zij is vaak vermoeiend. Veel mensen brengen het niet op, ze worden er overspannen van.

Eckhart echter heeft een ‘bij zichzelf zijn’ op het oog waarin niet de zelfprofilering maar het laten-zijn de weg is, let-it-be, Gelassenheit, een zichzelf zijn dat voorbij is aan de tegenstelling tussen autonomie en heteronomie. Dat geeft, naast vreugde en kracht, ook ontspanning.

Eckharts levenskunst is door en door religieus, én juist als zodanig een medicijn tegen burn-out. Het werkende bestanddeel ervan is zo oud als het evangelie: ‘wie zijn leven wil vinden, moet het verliezen’. Voor wie dat aandurft, zoals het gaat met graan dat in goede grond valt , zal het leven vruchtbaar zijn,  honderd- , nee duizendvoudig. Eckhart  handhaaft  de moderne zin voor eigen vormgeving van het goede leven, maar weet ook van de basis en de ruimte om daartoe in staat te zijn.

 

Datum               Vrijdag 8 september (19.30 – ca 21.30uur)

Kosten               Deze Open Avond wordt u gratis aangeboden

Inleider             Frans Maas

Aanmelden     noodzakelijk (ruimte is beperkt) via e-mail:info@kcs-haarlem.nl, tel. 023-5274675