Meer dan het gewone

Dagen: Vier woensdagen (14.00 – 16.30 uur)
Begeleiding: Elly van de Vin

 
Jij vandaag gedaan?
Boek Ruth gelezen.
En?
Hartstikke mooi.

 
Nee, zo’n gesprek zul je niet gauw horen!
Wie gaat er nou voor zijn plezier de bijbel lezen?
(Nicolaas Matsier)

 
Ruth, een bijzondere vrouw, die komt te staan in een bijzondere traditie. Niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk durft deze Moabitische vrouw over grenzen heen te gaan.

 
Dit kleine bijbelboek staat in de feestrol die in de synagoge wordt voorgelezen tijdens het Wekenfeest, in de tijd van de oogst. Het verhaal van Ruth vertelt ons over een keerpunt in haar leven. Het is een verhaal van alle eeuwen.

 
‘Waar u gaat, ga ik; waar u blijft, blijf ik’. Deze woorden van Ruth tot Noömi haar joodse schoonmoeder werken tot op de dag van vandaag inspirerend. Overal ter wereld herkennen vrouwen er hun eigen situatie in en worden gesterkt om samen moeilijkheden het hoofd te bieden.

 
De grote thema’s uit het leven komen we hierin tegen: Liefde en trouw; recht en plicht; eenzaamheid en dood; hongersnood en de vlucht naar een vreemd land; het op vreemde grond moeten leven staande in twee culturen.

 
Dit alles maakt dat we nu nog geboeid raken door een verhaal dat meer dan vijfentwintig eeuwen geleden is ontstaan, omdat we er de actualiteit, waarmee we dagelijks worden geconfronteerd in herkennen. Op heel fijnzinnige wijze weet de auteur ons ook binnen te leiden in de traditie van het joodse volk.

 
We verdiepen ons gedurende vier middagen grondig in de tekst om dit pareltje uit de wereldliteratuur beter te leren verstaan. En om ons – nu in onze tijd – te laten inspireren door Ruth, die onverwachte keuzes durft te maken. We gaan op zoek naar de betekenis van dit verhaal voor onze tijd en ons leven.