Martin Luther King

Dagen: Zes donderdagen (14.00 – 16.30 uur)
Begeleiding: Gertruud Padberg en Vic Bos

 
Jezus (…) zei tot hen: ‘Zie, ik zend u als schapen midden onder wolven’ en hij gaf hun een richtsnoer. ‘Wees dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven.’ (…) Wij moeten (…) een waakzame, vaste geest verenigen met een zacht, vertrouwend hart.

 
In deze tijd, waarin het ‘wij-zij-gevoel’ de kop opsteekt, is de spiritualiteit van Martin Luther King (1929-1968) hoogst actueel. Kennismaken met zijn preken en toespraken geeft ons inzicht in de spirituele bronnen, die deze dominee en leider van de zwarte burgerrechtenbeweging de kracht gaven tot verzoening en geweldloos verzet. Daarmee staat hij op één lijn met Gandhi en Mandela.

 
Wat is tragischer dan een mens die zich door zelfzucht heeft opgewerkt tot de hoogste toppen van geestelijke weerbaarheid, maar tegelijkertijd is weggezonken naar de peilloze diepten van de hardheid van hart?

 
King geloofde in een langzame weg naar verandering die zou leiden tot een solidaire samenleving, waarin zelfrespect en altruïsme het winnen van zelfgenoegzaamheid en egoïsme. Jezus was degene die hem inspireerde, terwijl hij van Gandhi de methode van geweldloos verzet overnam. Kings idealen en strijdbaarheid hebben hem, zijn vrouw en kinderen veel lijden bezorgd, maar hij bleef vertrouwen op God die hij zag als levensnabije en zachtmoedige Vader. Een dag na de moord op Martin Luther schreef Thomas Merton aan Coretta King dat haar man het grootste heeft gedaan wat een mens kan doen: ‘Zijn leven geven voor zijn vrienden en zijn vijanden.’

 
Ter illustratie enkele citaten uit het gedachtegoed van King.

 
Is er onder ons wel iemand, die nooit de bittere kwelling heeft moeten doorstaan zijn verwachtingen vernietigd en zijn idealen gebroken te zien? (…) Haal uw mislukking naar de voorgrond van uw denken en zie haar moedig onder ogen. (…) Nagenoeg alles wat ons overkomt weet God voor zijn plan te gebruiken. Misschien kan het de koorden van ons mededogen langer maken; misschien kan het onze egoïstische eigendunk doorbreken.

 


De mens is niet een vleugje rook van een hoop smeulende as, hij is kind van God, ‘bijna aan de engelen gelijk’. (…) Zijn grenzenloze liefde bewaart en draagt ons, zoals een machtige oceaan de kleine droppels bewaart en draagt van elke golf. Met bruisende volheid stort Hij naar ons toe in continue beweging, en vult de kleine baaien en inhammen van onze levens met onbegrensde rijkdommen.

 
Door aan elkaar uit te wisselen wat ons bij het lezen van Martin Luther King het meest raakt – in welke zin dan ook – willen we op het spoor komen van de bronnen die ook ons kracht kunnen geven tot een levenshouding van gerechtigheid en verzoening.

 
De teksten die we gebruiken worden aan het begin van de bijeenkomsten uitgereikt.