Maria Magdalena

In het evangelie naar Johannes komt een prachtige episode voor waarin Jezus na zijn dood voor de eerste keer verschijnt. In de tuin van Josef van Arimatea vindt een aangrijpende ontmoeting plaats tussen Jezus en een wanhopig treurende en zoekende vrouw, Maria Magdalena. Zij is daarmee de eerste mens die de verrezen Jezus ziet en de opdracht vervult ‘de anderen’ te vertellen dat ze Hem heeft gezien. Later wordt ze daarom wel ‘de apostel der apostelen’ genoemd.

 

Toch speelt deze Maria, mede omwille van een ander verhaal over haar in de Evangeliën, in de kerkelijke traditie vooral een rol als voorbeeld van boetvaardigheid en inkeer. Het is pas de laatste jaren dat heel andere aspecten van haar duidelijk op de voorgrond treden: Maria Magdalena als ingewijde en bijzondere vriendin van Jezus. Ze staat hierdoor, mede als gevolg van het succes van de bestseller ‘De Da Vinci Code’, volop in de belangstelling.

 

Petrus zei tegen Maria:

‘Zuster, we weten dat de Verlosser jou liefhad boven de andere vrouwen, breng ons de woorden van de Verlosser over die jij je weet te herinneren, die jij kent, maar wij niet, en die wij ook niet gehoord hebben.’

Maria antwoordde en zei:

‘Wat voor jullie verborgen is gebleven, zal ik je bekend maken.’

En zij zette zich ertoe hen het volgende voor te houden:
‘Ik,’ zei ze, ‘ik zag de Heer in een visioen en ik zei hem: “Heer, ik heb u vandaag in een visioen gezien.”
Hij antwoordde mij en zei: “Gelukkig jij die niet twijfelt als je mij ziet, want daar waar het inzicht is, is de schat.”

 

(Uit: Het evangelie naar Maria Magdalena, hersteld, verantwoord en toegelicht door Maria de Groot, Ten Have 2007, 111 blz., ISBN 10 9025957684)

 

Daar tegenover staat het sobere ‘Het Evangelie naar Maria’. Een apocrief Bijbelboek dat waarschijnlijk dateert uit de tweede eeuw en helaas niet meer helemaal volledig is. Hierin wordt verteld van een aantal gesprekken tussen Jezus en zijn discipelen na zijn verrijzenis en het opmerkelijke optreden van Maria Magdalena. Ondanks felle tegenstand ontleent zij haar gezag aan de ontmoeting met de Opgestane in de tuin.

 

In deze cyclus gaan we op zoek naar Maria Magdalena. Niet dat we verwachten uitsluitsel te krijgen over wie zij nu precies was, wel om stap voor stap iets dichter te komen bij deze bijzondere vrouw, die door theologe en schrijfster Maria de Groot wel ‘Maria Magdalena van de Liefde’ wordt genoemd.

 

Tijdens deze cyclus van drie vrijdagen in het vroege voorjaar lezen we verschillende teksten (Evangelieteksten, legenden en teksten van o.a. Maria de Groot en Anselm Grün ) die haar aan het licht brengen. Ook zullen er filmfragmenten en muziekstukken worden ingebracht. De ontmoeting met Maria Magdalena en met elkaar staat daarbij steeds centraal. Wat doet haar getuigenis met ons?

 

Dagen: Drie vrijdagen (10.30 – 16.30 uur)

Data: 12 mrt – 26 mrt – 16 apr
Kosten: 54 euro
Begeleiding: Dinette Kooiman en Mineke Kroes