Marc Chagall

Dagen: Vijf donderdagen (19.30 – 22.00 uur)
Begeleiding: Til Hermans en Krijn Kramer

 
Er was een ballingschap nodig,
een oorlog en lijden,
om alles wat er in mij is,
op te roepen;
het ging uiteindelijk mijn leven bepalen.

 
(Marc Chagall)

 
Marc Chagall heeft op een ongeëvenaarde wijze de religieuze expressie van het Eerste en het Tweede Testament in zijn werk herschapen. Wij mogen, aldus Chagall, ons leven, zolang het duurt, in kleuren van onze liefde en onze hoop uitbeelden. Voor hem is de volmaaktheid in leven en kunst te vinden in de Bijbel als bron.

 
Kunst die een meditatie waard is: dat is het uitgangspunt in de bijeenkomsten rond de schilderijen van Marc Chagall.

 
De volgende vijf levensthema’s komen aanbod:
Schepping en geboorte – de verloren zoon/dochter,
mensbeeld – eigenliefde en naastenliefde,
Godsbeeld – richtlijnen,
twijfel – onmacht,
roeping – vertrouwen.

 
We verstillen met elkaar in liefdevolle aandacht,
laten de beelden op zielsniveau op ons inwerken
en wisselen met elkaar die ervaringen uit.

 
Achtergrondinformatie over de kunstenaar Chagall zal worden gegeven aan de hand van de schilderijen die we bespreken.

 
De thematieken worden verder uitgediept aan de hand van bijpassende teksten uit het Eerste en Tweede Testament.