Liefde is groter dan de wind der woorden

Met Antoine de Saint-Exupéry op zoek naar werkelijk mens zijn

Antoine de Saint-Exupéry is vooral bekend door het prachtige sprookje De kleine Prins, dat hij in 1943 schreef. Het verhaal werd wereldberoemd en is in meer dan 160 talen vertaald. Maar behalve dat heeft De Saint-Exupéry (1900 – 1944) nog heel wat meer op zijn naam staan en is hij nog steeds een van de belangrijkste auteurs van Frankrijk.

Als schrijver kunnen we hem ontmoeten in enkele novellen, een viertal romans (Postvlucht naar Dakar, Nachtvlucht, Het rijk der mensen, Oorlogsvlieger), en in zijn postume werk Citadelle, zijn geestelijke testament.

Antoine de Saint-Exupéry, die je een moderne mysticus kunt noemen, gaat in zijn verhalen op zoek naar het wezen van de mens. Zijn beroep als vlieger heeft daar zeker toe bijgedragen. Hij behoort tot de pioniers in de luchtvaart. Met gevaar voor eigen leven verkende hij het luchtruim, werd beschoten, maakte noodlandingen, liep verschillende keren ernstige verwondingen op en werd met zijn toestel uiteindelijk op het einde van de Tweede Wereldoorlog neergeschoten. In zijn autobiografische roman Oorlogsvlieger krijgt hij de opdracht voor een verkenningstocht boven Atrecht in vijandelijk gebied. Hij heeft weinig verwachting, van deze vlucht te zullen terugkeren.

Ik heb mezelf, voor geval ik nog leven zal, voor vanavond die nachtelijke wandeling door mijn dorp beloofd. Dan zal ik misschien mezelf gaan begrijpen. Dan zal ik zien.

 

Hij overleeft de vlucht en keert terug. De Saint Exupéry dacht diep na over hetgeen hem overkwam. Hij weet daarover meesterlijk te vertellen en tegelijk aan zijn ervaringen grote diepte te geven. Hij beschrijft hoe na deze vlucht zijn eigen schors verbrijzeld is. Hij ervaart hoe hij anders kijkt, dieper schouwt, en meer doorziet dan tevoren en beschrijft hoe het wezenlijke van het mens-zijn oplicht in het verbonden zijn met anderen.

Misschien zal ik niets te zeggen hebben over wat ik zal zien. Als ik een vrouw mooi vind, vind ik daar geen woorden voor. Dan zie ik haar alleen maar glimlachen. De intellectuelen breken het gezicht af, ze analyseren het en kunnen elk onderdeel beschrijven. Maar zij zien dan de glimlach niet meer. Leren kennen is noch afbreken, noch uitleggen. Het is een zich overgeven aan beschouwing. Maar zó kan men pas beschouwen, als men zich heeft willen inzetten en willen deelnemen.

Men moet geven voordat men kan ontvangen…Daar ligt het ge­heim… De mens moet altijd zelf de eerste stap zetten. Hij moet geboren worden alvorens hij in volheid bestaan kan.

Voor de bijeenkomsten maken we een selectie uit zijn teksten uit Oorlogsvlieger. Deze teksten worden ter plekke ter beschikking gesteld. We gaan in gesprek met elkaar over die tekstfragmenten, die ook nu voor ons van betekenis zijn en ons kunnen helpen bij onze eigen zoektocht naar werkelijk mens-zijn. We hopen dat de verhalen van Antoine de Saint- Exupéry ons raken en uitnodigen ook onze eigen ervaringen te leren zien met het hart.

 

Dagen                Zes woensdagen   (13.30 – 16.00 uur)
Data                   7 okt – 21 okt − 4 nov – 18 nov – 2 dec16 dec

Kosten               60 euro

Begeleiding       Wil Simis−Goddijn en Riet Spierings