Levensverlangen dat blijft

Wandelaar, je voeten zijn de weg en niet meer dan dat.
Wandelaar, er is geen weg, de weg ontstaat al gaande.
Al gaande ontstaat de weg en als je achterom
kijkt zie je het pad, dat je nooit meer kunt gaan.

(13e eeuwse inscriptie op een kloostermuur in Toledo)

 

Al wandelend door het leven worden we vanzelf ouder. Mooi en boeiend is dat of kan het zijn, maar in het algemeen wordt daar niet zo tegenaan gekeken. Ouder worden is lichamelijke aftakeling, niet meer kunnen wat je wilt, gemis en verdriet meemaken, eenzamer worden omdat geliefde familieleden en vrienden wegvallen. Toch is er meer dan dat, ouder worden geeft ook nieuwe keuzes en kansen. We hoeven niet zoveel meer van onszelf, er wordt minder van ons verwacht, we hebben meer tijd voor bezinning en verdieping. Als we leren omgaan met deze aspecten van ouder worden, kan er ruimte ontstaan voor het onverwachte: nieuwe perspectieven en verdere groei. Het levensverlangen hoeft niet op te houden, het kan ons blijven bemoedigen om die perspectieven op te zoeken en om (opnieuw) geïnspireerd te raken.

 

Met elkaar gaan we in gesprek om op het spoor te komen van die nieuwe, andere kanten van dat blijvende levensverlangen. Ons vertrekpunt is die onbekende weg, die zich uitstrekt onder onze voeten en waarop we niet kunnen terugkeren. We lezen en bespreken met elkaar gedichten en prozateksten die raken aan thematieken over ouder worden: het beamen van het ouder worden, terugkijken en loslaten, innerlijke ruimte ontdekken, zin geven en zin ontvangen. De prozateksten worden ontleend aan het werk van Herman Andriessen, en we lezen gedichten van bv. Rutger Kopland, Ida Gerhardt, M. Vasalis en Hans Andreus.

 

Samen lezen we de teksten en we delen wat ons hierin raakt, wat raakt aan ervaringen op onze weg door het leven. Door er samen over te praten en te erkennen wat mooi en wat moeilijk was en is, kunnen we herkenning vinden bij elkaar, en zo verder groeien naar aanvaarding met het leven achter ons en vertrouwen in de weg die voor ons ligt. Zo vinden we vrede met onszelf en met de weg van het ouder worden want:

 

Wij groeien met de jaren
naar binnen
waar wij als ’t ware
niet meer verjaren
omdat beminnen
en leven samengaan
en wij het ‘andere’ ontginnen.

(Jos Van den Broeck)

 

Dagen: Vijf woensdagen (10.30–13.00 uur)
Data: 9 okt – 23 okt – 6 nov – 20 nov – 4 dec
Kosten: 50 euro
Begeleiding: Joanne Kruijswijk Jansen en Wil Simis–Goddijn