Leven van binnenuit

Dagen: Zaterdag (11.00) tot zondag (16.00 uur)
Begeleiding: Dinette Kooiman, Mineke Kroes, Hanno Dompeling
Plaats: Castricum

 
Als een gazelle is mijn lief,
als het jong van een hert.
Kijk! Hij staat al bij de muur.
Hij blikt door het venster,
tuurt door de spijlen.

 


Mijn lief roept mij toe:
‘Sta op, vriendin!
Mooi meisje, kom!
Kijk! De winter is voorbij,
voorbij zijn de regens, weggegaan.

 


De bloemen zijn verschenen op het veld,
nu breekt de zangtijd aan,
het koeren van de duif klinkt op het land.
De vijgenboom is al vol vruchten,
de wijnstok rankt en geurt.

 
(Hooglied 2,9 – 13)

 
Geen seizoen zo uitbundig als de maand mei. Vele bloemen springen open, bomen bloeien en frisse zoete geuren kunnen je zomaar overvallen. Het is een maand van leven, van op alle fronten ‘naar buiten komen’.
Echt leven komt van binnenuit. Vanuit de binnenkant, vanuit het donker en de diepte komt het naar boven en naar buiten. Nieuwe levensvormen ontplooien zich met de levenskracht die vanuit diepe, verborgen wortels naar boven stuwt, naar het licht.
Ook met Pasen kunnen we die kracht hebben ervaren: vanuit het duister naar het licht, van verborgenheid naar heerlijkheid.

 


In Centrum monastieke tradities Jan 17
, prachtig gelegen in het Noord-Hollands duinreservaat in Castricum, trekken we ons aan het begin van de meimaand twee dagen terug. Het is dan drie weken na Pasen. In verbondenheid met de natuur en in ontmoeting met elkaar zullen we ervaringen opdoen van ‘naar binnen gaan’ en weer ‘naar buiten gaan’. We zoeken naar verbinding tussen de in liturgie verborgen wijsheid en het ritme van het leven, tussen wat ons hart ten diepste raakt en ons gewone dagelijkse bestaan.

 
We lezen poëzie (o.a. het Hooglied) en psalmen. We kijken naar een icoon en werken in stilte, in gesprek en met eigen expressie. We ondergaan de weldaad van een wandeling en meditatieve oefeningen in de natuur. Er is gelegenheid om aan een eenvoudig avonden ochtendgebed deel te nemen. De biologische maaltijden worden met veel zorg bereid. Kinderen zijn van harte welkom. Voor hen wordt deels een apart programma aangeboden.