Leven van binnenuit

Dagen: Drie vrijdagen (10.30 – 16.00 uur)
Begeleiding: Dinette Kooiman en Mineke Kroes

 
Als een gazelle is mijn lief,
als het jong van een hert.
Kijk! Hij staat al bij de muur.
Hij blikt door het venster,
tuurt door de spijlen.

 


Mijn lief roept mij toe:
Sta op, vriendin!
Mooi meisje, kom!
Kijk! De winter is voorbij,
voorbij zijn de regens, weggegaan.

 


De bloemen zijn verschenen op het veld,
nu breekt de zangtijd aan,
het koeren van de duif klinkt op het land.

 


De vijgenboom is al vol vruchten,
de wijnstok rankt en geurt.

 
(Hooglied 2, 9-13)

 
Geen seizoen zo uitbundig als de maand mei! Vele bloemen springen open, bomen bloeien en frisse zoete geuren kunnen je zomaar overvallen. Het is een seizoen van nieuw leven, dat op alle fronten openbarst.

 
Dat leven komt van binnenuit. Vanuit de binnenkant, vanuit het donker en de diepte komt het naar boven en naar buiten. Nieuwe levensvormen ontplooien zich met de levenskracht die vanuit diepe, verborgen wortels naar boven stuwt, naar het licht. Met Pasen kunnen we het ook hebben ervaren: levenskracht die zich keert naar het licht en ondanks mislukking, verlies en dood, zich opnieuw ontplooit. Zouden wij ons naar deze weg van alle leven kunnen richten? Hoe kunnen wij zo – van binnenuit – leven?

 
We komen bij elkaar in het pand van het KCS, maar zullen ook genieten van de mooie parken, pleinen en singels van Haarlem. We ontmoeten elkaar op vrijdag in de periode tussen Pasen en Pinksteren rond poëzie (o.a. het Hooglied), een psalm of een icoon, er is gelegenheid voor stilte en eigen expressie, en we ondergaan de sensaties van een stadswandeling en meditatieve oefeningen in de buitenlucht.