Leven met aandacht

Elke keer dat men werkelijk aandacht schenkt,
breekt men een stukje  kwaad in zichzelf af.
 (Simone Weil)

 

Christopher Jamison (1951), abt van Worth Abbey in het Engelse Sussex, is door de in 2005 uitgezonden spraakmakende tv-reeks The Monastery (Het Klooster) een zeer bekende monnik geworden. Vijf moderne mannen verbleven veertig dagen en nachten in de benedictijnenabdij waar Jamison abt is. In deze periode namen ze deel aan het leven van de monniken, terwijl tv-camera’s hen in hun eerlijke zoektocht volgden en zo hun ontwikkeling vastlegden. De wijsheid van de abt en de monniken maakte een diepe indruk op dit vijftal en op de talrijke BBC-kijkers.Na deze, voor velen verrassende tv-serie schreef Christopher Jamison, die voordat hij in 2002 tot abt werd gekozen 30 jaar leraar was, twee inspirerende boeken, waarin hij de waarde van de monastieke weg propageert en laat zien hoe deze levenswijze ook buiten de context van een abdij van betekenis kan zijn. In zijn eerste boek Levenslessen van een abt. De zeven stappen naar een leven volgens Benedictus (Lannoo, Tielt 2007) laat de auteur zien hoe belangrijk de inzichten van Benedictus van Nurcia (ca. 480-550) kunnen zijn voor mensen buiten het klooster. De abt spreekt vooral mensen aan die in de drukte en de chaos van alledag op zoek zijn naar ruimte en rust en op een of andere manier verlangen naar authentiek leven.

 

Zijn tweede boek Gelukslessen van een abt. De benedictijnse weg naar een goed leven (Vertaald door Maria ter Steeg, Lannoo, Tielt 2008, 232 blz., ISBN 978 90 209 8043 1) heeft als onderwerp het vinden van geluk en menselijke vervulling. Monastieke wijsheid en traditie leiden tot het inzicht dat geluk niet op ons wacht op het einde van een zoektocht, maar dat je geluk krijgt door jezelf te geven en te delen. Geluk is een gave, een geschenk en niet het resultaat van een prestatie. Het is de vrucht van geven en ‘durven’ ontvangen. De rode draad door dit werk is dat geluk ons langs een omweg, indirect bereikt, als het ons lukt de oorzaken van onvrede en onbehagen weg te nemen, als we het aandurven onszelf in alle oprechtheid onder ogen te zien en onszelf aanvaarden zoals we zijn.

 

Abt Christopher gaat uit van de klassieke Acht Gedachten die in het leven van de monniken een rol spelen. Van deze gedachten – te weten: Gulzigheid, Begeerte, Hebzucht, Woede, Droefheid, Akedia, IJdelheid, Hoogmoed – zijn de Zeven Hoofdzonden afgeleid. Opvallend is dat de schrijver zijn overwegingen van de Gedachten begint met de oude monastieke akedia, spirituele onverschilligheid, lusteloosheid, onachtzaamheid, zorgeloosheid. Hij doet dit omdat volgens hem deakedia, de geestelijke onverschilligheid of apathie de grootste bron van ongelukkig zijn is in onze wereld.

 

In dit vlot lezend en toegankelijk boek weet de abt de eeuwenoude traditie dichterbij te brengen. Daarbij komt dat hij al zijn overwegingen heeft laten toetsen door het leven van de monniken van nu. De man die hier spreekt staat dan ook met beide voeten op de grond en weet juist daarom met veel begrip en mededogen te schrijven. Hij doet suggesties om inzichten in praktijk te brengen, vertelt anekdotes, zet wegwijzers uit en reikt essentiële sleutels aan. Zijn raadgevingen en aanwijzingen staan vaak haaks op de huidige tijdgeest. Geen vrome praat en zoete broodjes over geluk, maar een pleidooi om onszelf niet te misleiden door de verantwoordelijkheid voor het leven af te schuiven op anderen of op de omstandigheden. Een oproep om de confrontatie aan te gaan met onze demonen (de Acht Gedachten), ze openlijk tegemoet te treden en ze uit te schakelen.

 

In een zestal bijeenkomsten proberen we aan de hand van Gelukslessen van een abt en onze eigen inzichten en ervaringen op het spoor te komen van een spiritualiteit die bij ons persoonlijke en maatschappelijke leven past.

 

Dagen: Zes donderdagen (14.00 – 16.30 uur)

Data1 okt – 15 okt – 29 okt – 12 nov – 19 nov – 17 dec
Kosten54 euro
BegeleidingJetske Nicolaas en Vic Bos