Leven… een hele kunst

Met elkaar in gesprek over waarden, deugden en levensoriëntatie in leesgroep Speling

 

Speling* is een tijdschrift voor bezinning dat 4 maal per jaar verschijnt. In het blad is ruimte voor eigentijdse spiritualiteit en mystiek. Het boeiende van het tijdschrift is, dat er een ontmoeting gezocht wordt tussen de moderne tijdgeest, het alledaagse leven, spiritualiteit en religieuze traditie. Ook is er veel aandacht voor kunst in de vorm van illustraties tussen de artikelen door. Elk jaar staat een ander thema centraal. Voor de jaargang 2015 is dat “Leven…een hele kunst” en het gaat het over waarden, deugden en levensoriëntatie en hoe hieraan vorm te geven in je leven.

Sinds enkele jaren zijn door heel het land Speling-leesgroepen opgericht. Op dit moment zijn er 18 groepen actief. In Haarlem zijn wij drie jaar geleden gestart. Door samen te lezen en elkaars ervaringen te delen, duiken we dieper in het thema. We komen 4 x keer per jaar bij elkaar en gaan in gesprek over het laatst verschenen nummer, dat ieder vooraf zelf leest.

Het betreft een doorlopende groep. Momenteel bestaat de leesgroep inclusief de begeleiders uit 8 personen. Nieuwe lezers zijn van harte welkom. We houden de bijeenkomsten ’s avonds, om ook werkende mensen gelegenheid te geven deel te nemen.

 

*Een jaarabonnement op het tijdschrift Speling kost € 27,50 en is te

bestellen bij: Giannotten Printed Media, Postbus 9228, 5000 HE Tilburg,

Tel: 013 5425050; email: speling@gianottenprintedmedia.nl

 

Dagen                Vier dinsdagavonden (19.30-22.00 uur)

Data                  8 sep – 1 dec – 8 mrt – 7 juni

Kosten               40 euro

Begeleiding       Joanne Kruijswijk Jansen en Krijn Kramer