La meglio gioventù

Dagen: Een zaterdag (10.00 – 21.00 uur)
Begeleiding: Marjeet Verbeek en Wilbert Sentenie

 
De meeslepende, zes uur durende film van Giordana (Italië, 2003), La Meglio Gioventù (De Beste Jeugd) beslaat 35 jaar uit het leven van twee broers uit Rome: Nicola en Matteo, in 1966 allebei begin twintig. Beiden getalenteerde studenten (de een medicijnen, de ander letteren), en beiden geïnteresseerd in kunst, poëzie en politiek, maar uiteindelijk toch ieder een heel ander pad bewandelend. De levenslustige Nicola ontwikkelt zich tot een van de wegbereiders van de anti-psychiatrie. De levensangstige Matteo schrikt terug voor de chaos die het gevolg is van de bevrijding van ongeveer iedereen en wordt politieman. Tekenend voor de mildheid van La Meglio Gioventù is dat deze verschillende keuzes lange tijd geen breuk tussen de broers teweegbrengen. Zelfs niet als Nicola trouwt met Giulia, een pianiste annex wiskundige die later zal kiezen voor het terrorisme van de Rode Brigades.

 
Uitgangspunt voor dit ontroerende familiesaga zijn de levensverhalen van de twee broers en hun verwanten, vrienden en geliefden. Vooral de vrouwen in hun leven spelen een sleutelrol. Zij bepalen de grote veranderingen in de levens van de broers. En zo volgen we het levenspad van een aantal jongvolwassenen tot aan het jaar 2002. We zien hoe ze ieder vanuit hun eigen persoonlijkheid tot bepaalde keuzes komen. Keuzes die beïnvloed worden door historische omstandigheden. Met deze biografische aanpak, geplaatst in een historische context, wil de film afwijken van de stereotypen die de televisie ons aanreikt over deze zogenaamde protestgeneratie van de jaren zestig/zeventig. Eerder krijgen we aan de hand van die levensverhalen zicht op nuances, op zowel de lichtende als de duistere kanten van deze generatie.

 
La Meglio Gioventù laat zich bekijken als een ’road-movie’ door Italië, door de laatste 35 jaar van de 20ste eeuw, zoals de film Novecento (Bertolucci) uit de jaren zeventig dat was over de eerste helft van de Italiaanse 20ste eeuw. In La Meglio Gioventù is het eerste historische moment de overstroming van Florence, door de regisseur gekozen omdat ze vóór 1968 viel, een laatste moment van verbroedering tussen toeschietende studenten, het leger, de politie, voordat de strijd tussen de ideologieën zijn beslag kreeg. De film eindigt in het besef dat het met de ideologieën is misgelopen. Dat de politiek dood is. Maar de film eindigt ook in het besef dat iedere generatie, zowel de ‘beste’ als de ‘slechtste’ jeugd is. Dat is immers biologie.

 
De hele film duurt zes uur. Daarom wordt hij onderbroken door een lekker Italiaans hapje en drankje.